לחם חוק

סודקסו פאס מבקשת להכריז עליה כזוכה במכרז משרד ראש הממשלה לאספקת שירותי ניהול על הסעדה וכיבוד למשרד

23 בנובמבר 2020

במכרז האמור נקבע כי על המציעים לעמוד, בין היתר, בתנאי סף שעניינו התקשרות עם מסעדות ספציפיות ועמידה בדרישות מינימום להתקשרות עמן. לטענת סודקסו פאס ישראל, החברה המתחרה לא עמדה בתנאי הסף האמור

צילום: מתוך אתר החברה
קמפיין חדש

Sodexo תמותג מחדש ותיקרא Cibus Sodexo

16 בנובמבר 2017

החברה תשנה את הנראות של כל הפלטפורמות והכלים הטכנולוגיים שלה לרבות כרטיס ההסעדה המזוהה אתה. המיתוג ילווה בקונספט BOOST YOUR DAY וישים דגש על השירות שנותנת החברה