נטו אנווסטמנט אספרסו בר. צילום מסך
לחם חוק

נטו אנווסמנט עותרת נגד קופ”ח כללית וטוענת כי היא הזוכה במכרז להצבה והפעלה של עגלות קפה

29 בינואר 2018

במסגרת המכרז התחרו המציעים על גובה דמי השכירות במיקומים בהן נמצאות עגלות הקפה, והצעתה של החברה המתחרה עמדה על תשלום דמי שכירות בגובה של כ-76% ממחזור המכירות. כלל לא ברור, נטען בעתירה, כיצד תצליח החברה הזוכה לעמוד מאחורי הצעתה ההפסדית למכרז שעה שכלל לא הוכיחה את חוסנה הכלכלי ואת יכולתה לספוג הפסדים כלכליים