לחם חוק

ייצוגית נגד רד בול ישראל: מנעה מהצרכן מידע הכרחי והטעתה אותו

24 בינואר 2018

לטענת המבקשת, רד בול משפיעה בצורה אסורה על בחירתו של הצרכן, כאשר היא מתארת תיאורי איכות של משקאותיה בשונה ממשקאות מתחרים, וכי היא מסתירה מהצרכן מידע מהותי, לפיו המשקאות מכילים רכיבים מסוימים, כגון פנילאלנין, ואת דבר קיומה של ההגבלה על השימוש בהם ועל צריכתם: לא לאפייה, לא לבישול ואין לערבב עם אלכוהול