אקולוגיה

נזקי טבע לחקלאים ב-2020: כ-300 מיליון שקל

21 בינואר 2021

נמשכת מגמת הפגיעה בחקלאות הישראלית כתוצאה מההתחממות הגלובאלית: גידול של יותר מ-8% לעומת שנת 2019. שמוליק תורג’מן, מנכ”ל קנט – הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות: אם המדינה רוצה להבטיח את המשך עצמאות המזון ואספקה של תוצרת חקלאית טרייה, היא חייבת להקטין את הסיכון הכלכלי שהחקלאים לוקחים