לחם חוק

המסעדה הטבעונית אורבן שמאן מבקשת מתן צו לפתיחת הליכים לפירוקה

18 ביוני 2020

החברה גם ביקשה למנות לה נאמן זמני על מנת לאפשר את מכירת ציוד המסעדה יקר הערך. בפנייה לבית המשפט נאמר כי החברה העוסקת בתחום הקולינריה הטבעונית, שהוקמה לפני כ-3 שנים, נמצאת בחדלות פירעון וסך חובותיה עולה על 700 אלף שקל. בבקשה נטען, כי המסעדה הגיעה לסוף דרכה