קמח רובינפלד. צילום מסך
לחם חוק

מ.ש. רובינפלד מבקשת צו הקפאת הליכים בשל קשיי נזילות עקב שריפה במפעל לייצור קמח

28 בינואר 2019

השריפה כילתה את מפעלה של החברה, הציוד, המכונות והמלאי והחברה, המעידה על עצמה כחברה חדשנית, המפתחת מוצרי מזון ייחודיים והמזוהה בעיקר עם מותג הקמח “רובינפלד”, מציינת כי נאלצה לשקם את המפעל תוך שימור פעילותה השוטפת. לדברי בעלי החברה, בהינתן צו ההקפאה ניתן יהיה להציע הסדר נושים ריאלי, שיניח את דעתם של כלל נושיה