לחם חוק

בקשה לאישור פשרה בתביעה נגד רשת סטופ מרקט בטענה לסימון מוצרים מטעה

22 בדצמבר 2022

לטענת התובע, הרשת מפרה את חוק הגנת הצרכן בכך שהיא אינה מסמנת את מוצריה כפי שמתחייב בחוק. לדברי סטופ מרקט אין המדובר במדיניות סדורה מצידה להטעות צרכנים או רשלנות מצידה והצדדים הגיעו למסקנה כי בתיק הנוכחי יהיה זה נכון וצודק ליישב את המחלוקת בדרך של תיקון לעתיד תוך מתן פיצוי לצרכני הרשת בגין העבר