לחם חוק

ייצוגית נגד יורו מחלבות אירופה בטענה להפרת התחייבותה לספק גבינה צהובה בכמויות ובמחירים להם התחייבה במסגרת פטורים ממכס שניתנו לה

1 באוקטובר 2020

חרף ההתחייבויות, טוען המבקש, מכרה החברה בשנים 2018-2019 רק נתח מזערי מהכמות אליה התחייבה במסגרת ההליכים התחרותיים. בכך, נטען בבקשה, פגעה החברה בציבור צרכני הגבינה הצהובה בישראל

חדשות

משרד הכלכלה: מכון היין יפורק ב-2018

26 באוקטובר 2017

זאת, בעקבות דוח מבקר המדינה, בו ממליץ המבקר למשרד הכלכלה לסגור את המכון או, לחלופין, למצוא לו מקורות הכנסה חדשים ולהחליף את הדירקטוריון בחברה