מלח הים האדום במשקלים שונים
לחם חוק

בקשת פשרה בייצוגית נגד מלח הארץ בטענה שמכרה מוצרים במחיר יקר מהמחיר המפוקח

26 ביולי 2018

תגובת מלח הארץ: בספטמבר 2016 התקבלה החלטת משרד הכלכלה לפיה המוצרים נשוא התביעה אינם עונים להגדרת “מוצרים דומים” כמוגדר בחוק הפיקוח ועל כן על מוצרים אלו לא חל המחיר המפוקח. עם זאת ולפנים משורת הדין, לעניין מכירת חלק מסדרת מוצרי מלח הארץ עד לספטמבר 2016, הסכימה מלח הארץ להגיע לפשרה עם התובעים