סניף פיצה האט בנתב''ג
לחם חוק

פיצה האט עותרת נגד תוצאות המכרז של רש”ת לקבלת הרשאה לניהול שתי מסעדות בטרמינל 3

7 בדצמבר 2017

העותרת מבקשת במקביל צו ביניים כנגד מימוש זכייתן במכרז של חברות אסול אוכל איכותי מפתח תקוה ולאופר תעופה – ג.ה.י מנתב”ג שהגישו הצעה משותפת במכרז. מרשות שדות התעופה נמסר: העתירה נדחתה