חברי ועד העובדים ברשת יוחננוף. צילום: ההסתדרות הלאומית
לחם חוק

רשת יוחננוף נתבעת בבית הדין לעבודה בטענה להתנכלות לעובדים ולחברי הוועד

25 בינואר 2018

ועד העובדים וההסתדרות הלאומית מבקשים להורות לחברה להימנע מלפגוע בהתארגנות העובדים ולהתנכל לחברי הוועד. עו”ד שלום בר, המייצג את רשת יוחננוף: מדובר במחזור של תביעות שהוגשו לבית הדין ונמחקו לאחר שההסתדרות הבינה כי סיכוייה אפסיים. ההסתדרות איננה גוף מייצג ביוחננוף וכל מטרתה של התביעה לייצר לחץ על הרשת לחתום על הסכם קיבוצי על גבם של העובדים