לחם חוק

גידולי אביב המתמחה בגידולי עופות תובעת 1.43 מיליון שקל מהראל בטענה כי לא שולם לה מלוא גובה תגמולי הביטוח

30 ביוני 2022

לפי כתב התביעה, הראל ביטחה את הלולים של החברה, אותם החזיקה ותפעלה החברה במושב דבורה. בסוף יוני 2019 פרצה שריפה בשלושה מתוך ארבעת הלולים שבמשק והיא כילתה אותם כליל לרבות את העופות שהיו בהם