לחם חוק

רשת הגלידות ד”ר לק מבקשת לאשר לה כינוס אסיפות נושים

18 ביולי 2019

אסיפות הנושים נועדו לצורך אישור הצעת הסדר עם נושיה ללא בקשה להקפאת הליכים. זאת, בהסכמת הנושים המובטחים, הבנקים מזרחי ודיסקונט שהחובות כלפיהם מסתכמים ב-2 מיליון שקל מתוך כלל החובות בסך 3.53 מיליון שקל