תביעה בסך 7.33 מיליון שקל בעקבות סדקים ובקיעים שהופיעו במהלך בניית ממגורה במפעל צמח תערובות

לדברי התובעת, החברה הקבלנית גיל אריש תשתיות מים וביוב, מדובר בנזקים פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה. לטענתה, ביטוח חקלאי לא הכחישה את קיומה של פוליסה רלוונטית ואת חבותה בגין הנזק, העבירה את הטיפול לנציגים מטעמה, אולם לא מסרה בתוך 30 יום ועד היום את עמדתה

מפעל צמח תערובות. צילום מסך

ביטוח חקלאי נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בסך 7.33 מיליון שקל לחברת גיל אריש תשתיות מים וביוב. החברה פעלה כקבלן ביצוע לבניית ממגורה במפעל צמח תערובות הנמצא בעמק הירדן בדגניה ב’.

לטענת החברה בתביעה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במהלך בניית הממגורה הופיעו פתאום סדקים, בקיעים, קריסות וניתוקים של הבטון בקירות הממגורה. לדבריה, היא פעלה מיידית לתיקון הנזק באופן ישיר על ידה ובסיוע קבלני משנה מטעמה, בין היתר על מנת להקטין נזקים, למנוע נזקים נוספים לפרויקט ולהשלימו בהקדם האפשרי, והכול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם של המתכנן ומנהל הפרויקט.

לדברי התובעת, מדובר בנזקים פיזיים, פתאומיים ובלתי צפויים מראש באתר העבודה, לפרויקט או לחלק ממנו, כהגדרתם בפוליסת הביטוח (פוליסה לביטוח עבודות קבלניות) אשר הופקה על ידי ביטוח חקלאי, מבטחת הפרויקט.

התובעת מציינת, כי נשאה בעלויות בהיקף 7.33 מיליון שקל, כמפורט בחוות דעתו של שמאי המהנדס נחמן ברנפלד, המצורפת על ידה כנספח לכתב התביעה.

לטענתה, האירוע מהווה מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה, ובהתאם על ביטוח חקלאי כמבטחת הפרויקט והעבודות לשלם את מלוא סכום התביעה, וכן ריבית מיוחדת בשל התנהלותה הרשלנית.

לדברי התובעת, ביטוח חקלאי לא הכחישה את קיומה של פוליסה רלוונטית, לא הכחישה את חבותה בגין הנזק, העבירה את הטיפול לנציגים מטעמה, אולם לא מסרה בתוך 30 יום ועד היום את עמדתה. משכך, כך נטען, היא מנועה מהעלאת כל טענה לדחיית כיסוי ביטוחי והעלאת טענה כלשהי אשר כאמור היה עליה להעלות בתוך 30 ימים, בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח.

בתביעה נאמר, כי ככל שבית המשפט יקבע כי מקורם של הנזקים הוא כתוצאה מתכנון לקוי ו/או עבודה לקויה ו/או חומרים לקויים, הרי שהאחראיות לנזק לדעתה הן חברת הניהול, החברה המפקחת והחברה שייצרה, סיפקה והובילה לאתר את הבטון ליציקת הממגורה.

המפעל צמח תערובות שייך לאגודה שיתופית בבעלות 47 משקים שיתופיים מעמק הירדן, עמק המעיינות ורמת הגולן ומייצר תערובות לבעלי חיים: פטמים, הודיים, מטילות, בקר, צאן, מדגה וחיות מחמד.

תגובת ביטוח חקלאי: “איננו מגיבים לגבי נושאים הקשורים להתנהלותנו מול מבוטחים”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*