שופרסל נתבעת: לא מעדכנת הסכם עם חברת ניקיון בעקבות החלת היטל על העסקת עובדים מאריתריאה וסודאן

לטענת התובעת, חברת ש. ניר, בהסכמי ההתקשרות עם שופרסל למתן שירותי ניקיון, שהאחרון שבהם נחתם ביוני 2013, נקבע כי אם ייווצר שינוי בנסיבות, בעקבותיו יהפוך ההסכם ל"חוזה הפסד" או שהתמורה שנקבעה בו לא תכסה את מלוא העלויות והרווח שלה, כי אז תיקבע התמורה מחדש

סניף שופרסל, מקור: ויקימדיה
סניף שופרסל, מקור: ויקימדיה

שופרסל נתבעת בבית המשפט המחוזי בתל אביב לשלם 4.335 מיליון שקל לחברת ש. ניר המתמחה במערכות ביטחון, תחזוקה וניקיון, המעסיקה יותר מ-1,800 עובדים. לדברי ש. ניר, בהסכמי ההתקשרות שבינה לבין שופרסל למתן שירותי ניקיון, שהאחרון שבהם נחתם בחודש יוני 2013, נקבע כי אם ייווצר שינוי בנסיבות, בעקבותיו יהפוך ההסכם ל”חוזה הפסד” או שהתמורה שנקבעה בו לא תכסה את מלוא העלויות והרווח שלה, כי אז תיקבע התמורה מחדש.

בתביעה נאמר, כי במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים הציבה החברה בסניפיה של שופרסל, בעיקר באזור המרכז, עובדי ניקיון לרבות עובדים יוצאי אריתריאה וסודאן. עד לשנת 2017, מציינת התובעת, לא הוטל עליה היטל בגין העסקת עובדים אלה, בניגוד להיטל החל בגין העסקת עובדים זרים בעלי רישיון המגיעים באופן וולונטרי לישראל לצרכי עבודה, ובנסיבות אלה לא נכלל ההיטל בתחשיב העלויות הכרוכות בהעסקת עובדים אלה על ידה. אולם בחודש ספטמבר אותה שנה נקבע בבית המשפט העליון, כי למרות השוני הקיים בין עובדים זרים בעלי רישיון עבודה לבין עובדים יוצאי אריתריאה וסודאן, יש להחיל את ההיטל גם על קבוצת העובדים השנייה.

החברה פנתה לשופרסל ועדכנה אותה אודות העלויות הנוספות החלות עליה והפיכת הסכם ההתקשרות ביניהן ל”חוזה הפסד” נוכח התוספת המשמעותית בעלויות, וביקשה כי תעודכן התמורה המשולמת לה, כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות. אולם, טוענת התובעת, התחוור לה כי אין בכוונתה של שופרסל לעמוד בהתחייבויותיה ולשלם את ההיטל, ואף אין בכוונתה לקיים הידברות כנה במטרה להגיע להסכמות בעניין זה.

לדברי התובעת, באמצעות עוה”ד טל מאירסון, תמר סוקניק, ויפית ראובן, משהבטחותיה ומצגיה של שופרסל הופרו על ידה באופן בוטה ומתמשך, ומשנגררה להתקשרות הפסדית שהסבה לה נזקים עצומים לאורך שנים, ומשכל ניסיונותיה להידבר עם שופרסל ולמצוא פתרון מוסכם עלו בתוהו, לא נותרה לה ברירה זולת הגשת תביעה זו לחיובה של שופרסל בתשלום סכום ההיטל המלא אותו שילמה לרשויות המס עבור עובדיה.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*