רשת רמי לוי מתנגדת לכך שמשרד הבריאות יעביר לצד שלישי דוחות ביקורת תברואה שנערכו בסניפיה

לדברי רשת רמי לוי, חשיפת דוחות הביקורת לידי אותה חברה מתחרה הוא בבחינת מסירת מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיה, שגילויו עלול לפגוע פגיעה באינטרס הכלכלי שלה. הרשת פנתה לבית המשפט בבקשה להאריך את המועד להגשת עתירתה כנגד החלטת המשרד. משרד הבריאות: מדובר בבקשה לפי חוק חופש המידע, אשר מטופלת בהתאם לחוק

סניף של רשת רמי לוי. צילום מסך

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה המוסכמת על משרד הבריאות להארכת המועד להגשת עתירתה לפי חוק חופש המידע כנגד החלטת המשרד על העברת דוחות ביקורת תברואה שנערכו בסניפיה, לצד ג’, על ידי לשכת הבריאות בירושלים.

רשת רמי לוי התנגדה להעברת דוחות ביקורת התברואה. לטענתה הצד השלישי המבקש לקבל לידיו את הדוחות ואשר זהותו לא הועברה לה, הוא לא פחות מרשת קמעונאית מתחרה, אשר לא מן הנמנע כי תעשה שימוש לרעתה בדוחות הללו ותפגע ברשת רמי לוי, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת המוניטין שלה ההולך לפניה וכל זאת – שלא לשם בריאות הציבור או בטיחותו.

לדברי רשת רמי לוי, חשיפת דוחות הביקורת לידי אותה חברה מתחרה הוא בבחינת מסירת מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיה, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס המקצועי, המסחרי או הכלכלי שלה.

לכן התבקש משרד הבריאות להימנע מהעברת המידע הקשור לפעילותה הקמעונאית של רשת רמי לוי לידי הרשת הקמעונאית המתחרה.

אולם משרד הבריאות דחה את התנגדותה של רשת רמי לוי. במכתב הדחייה נאמר, כי ההתנגדות נסמכת על כך שהמידע המבוקש הוא בעל ערך כלכלי לרשת חנויות רמי לוי ונוגע לעסקיה המסחריים, וכי גילויו עלול לפגוע פגיעה ממשי באינטרס מסחרי או כלכלי שלה. ואולם לדברי משרד הבריאות, סייג זה למסירת המידע אינו מצוי במסגרת סעיפי חוק חופש המידע האוסרים על גילוי המידע, כי אם במסגרת סעיפי החוק המאפשרים לרשות שיקול דעת אם למסור את המידע בתנאים מסוימים.

לדברי משרד הבריאות, לא ניתן לשלול אפריורית קיומו של אינטרס ציבור במסירת מידע זה, כאשר גילוי המידע בנסיבות המותרות לפי דין, בלי קשר לזהות המבקש, עשוי לתמרץ את מושא הביקורת להקפדה ושמירה על סטנדרטים נאותים ובכך תהיה תרומה לשמירה על בריאות הציבור.

תגובת משרד הבריאות: “מדובר בבקשה לפי חוק חופש המידע, אשר מטופלת בהתאם לחוק”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*