רשת קפה מנדרין תובעת מחברת ההסעדה אשל שירותי מזון את יתרת התשלום המגיעה לה עבור מתן זיכיונות

מדובר בהסכמי זכיינות במשכן הכנסת בירושלים ובבניין אינטל בפתח תקוה. לדברי התובעת, הנתבע חדל מתשלום התגמולים השוטפים בתואנה של הפסקת זיכיון, על אף העובדה שהדבר נעשה על ידו באופן חד צדדי וללא הסכמתה, ובנסיבות בהן ההסכם בין הצדדים הגדיר אותן כהפרה יסודית של ההסכם

רשת בתי הקפה הארצית קפה מנדרין הגישה תביעה על סך 790 אלף שקל כנגד הבעלים של חברת ההסעדה אשל שירותי מזון (1989) ירושלים, הזכיין שלה לשעבר במשכן הכנסת בירושלים ובבניין אינטל בפתח תקוה, בגין יתרת התשלום המגיעה לה עבור מתן הזיכיון.

בכל הנוגע להסכם אינטל נאמר בתביעה כי הנתבע הפר באופן יסודי את ההסכם בכך שהפסיק החל מחודש מאי 2020 (לאחר תקופת הפעלה קצרה של שמונה חודשים) באופן חד צדדי ויזום את ההתקשרות, ונותר חייב לתובעת כ-355 אלף שקל בגין יתרת הזיכיון המגיעה ממנו בסך חודשי קבוע של 10,000 שקל במשך 35 חודשים נוספים, עד לתום תקופת הזיכיון.

לדברי התובעת, הנתבע חדל מתשלום התגמולים השוטפים בתואנה של הפסקת זיכיון, על אף העובדה שהדבר נעשה על ידו באופן חד צדדי וללא הסכמתה, ובנסיבות בהן ההסכם בין הצדדים הגדיר אותן כהפרה יסודית של ההסכם מצידו.

בכל הנוגע להסכם הזיכיון במשכן הכנסת בירושלים נטען בכתב התביעה, כי הנתבע הודיע לתובעת חד צדדית על הפסקת הזיכיון, בטענה לפיה הכנסת לא האריכה לו את מועד ההתקשרות מעבר לתקופת ההארכה בת שנה אחת, ועל כן ההתקשרות הסתיימה לאחר תקופה בת שלוש שנים בלבד (שנתיים ועוד שנת אופציה אחת בלבד מתוך שלוש שנות האופציה שצוינו בהסכם הזיכיון).

לדברי התובעת הנתבע נותר חייב לה את יתרת דמי הזיכיון החד פעמיים המגיעים ממנו בסך של 220 אלף שקל וכן את סכום התגמולים החודשיים השוטפים לכל תקופת הזיכיון. יתרת החוב מציינת התובעת עומדת על סך של 320 אלף שקל.

לדברי התובעת בניגוד להסכמים עימו הסתיר הנתבע ולא העביר לה את המידע החשבונאי הנדרש ממנו לצורך חישוב מדויק של התגמולים השוטפים אותם התחייב לשלם לה בנוסף לדמי הזיכיון החד פעמיים, על אף שנדרש לעשות כן.

בית משפט השלום בחיפה מתבקש לחייב את הנתבע במתן חשבונות לגבי מחזורי העסקאות שלו בגין שני הסכמי הזיכיון של משכן הכנסת ואינטל, לשם בחינת הסכום המלא והמדויק של התגמולים השוטפים המגיעים ממנו, מחושבים לכל אורך תקופת הזיכיון הנקובות בהסכמים בין הצדדים.

לא ניתן היה להשיג את תגובת הנתבעת.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*