רשות הכבאות וההצלה נתבעת לשלם 4.55 מיליון שקל לחברת הסעדה בטענה להפרת הסכם

התובעת, טעמים של יובל, מציינת כי זכתה במכרז ובחודש דצמבר 2015 נחתם בינה לבין הרשות הסכם לאספקת שירותי מזון לבית הספר לכבאות, אך בחלוף כחצי שנת עבודה המקום עבר שיפוץ והוביל לירידה בשיעור של כ-70% בשירותי ההסעדה הנדרשים. מעבר לכך, נטען כי הרשות נמנעה מלשלם לתובעת סכומים ניכרים המגיעים לה על חשבון שירותי המזון וההסעדה שבוצעו בפועל

בשיפוצים. בית הספר הארצי לכבאות והצלה בראשון. מקור: ויקימדיה

רשות הכבאות וההצלה נתבעת לשלם 4.55 מיליון שקלים לחברת המזון וההסעדה טעמים של יובל מירושלים, בטענה להפרת הסכם לאספקת שירותי הסעדה.

לדברי התובעת, היא נענתה למכרז אותו פרסמה הרשות למתן שירותי הסעדה לחניכי קורסי כבאות בבית הספר לכבאות ראשון לציון, וכן לעובדי כבאות כולל נציב הכבאות עצמו. התובעת מציינת כי זכתה במכרז ובחודש דצמבר 2015 נחתם בינה לבין הרשות הסכם לאספקת שירותי מזון הסעדה.

לטענת התובעת, בחלוף כחצי שנת עבודה בלבד, מבלי שהנתבעת מסרה לה כל הודעה מוקדמת לעניין זה, נכנסו טרקטורים למתחם ההסעדה של בית הספר לכבאות, והחל שיפוץ מאסיבי של המתחם שנמשך כ-3.5 שנים ולמעשה עד תום תקופת המכרז, והוביל לירידה בשיעור של כ-70% בשירותי ההסעדה הנדרשים. זאת, לדברי התובעת, נוכח כישלונה של הנתבעת לספק לה עבודה כפועל יוצא מעבודות הבנייה והשיפוץ שביצעה במתחם ההסעדה.

עוד טוענת התובעת, באמצעות עו”ד עודד הכהן, כי הנתבעת, חרף התחייבותה על פי ההסכם וחרף אישורה הזמנות כדין, נמנעה מלשלם לה סכומים ניכרים המגיעים לה על חשבון שירותי המזון וההסעדה, שאין חולק כי בוצעו. לדברי התובעת, מניעת התשלומים המגיעים לה כדין גרמו לה לנזקים ישירים ועקיפים אשר הביאו אותה אל עברי פי פחת, לקריסה כלכלית של ממש, וכמעט אל סף חדלות פירעון.

התובעת מציינת כי הסכימה לחתום על כתב סילוק דרקוני המונע ממנה לטעון כל טענה עתידית, אחרת לא תקבל פיצוי כלשהו, ואף להסתפק בתשלום של פחות מ-50% מהפסדיה הישירים אשר הוכחו ללא כחל וסרק. זאת, לדבריה, בעקבות הבטחת הנתבעת לפיה היא תזכה בנקודות זכות לקראת המכרז הבא שיפורסם על ידה. ואולם, לטענתה, הנתבעת קבעה במסגרת המכרז האמור תנאי סף מפלה שהביא להדרתה מלהשתתף בו, וכך היא נפסלה מהשתתפות במכרז.

בית המשפט מתבקש לחייב את רשות כבאות והצלה לפצות את התובעת בגין הפרת הסכם, שירותים ומזון שסופקו ולא שולמו, תשלום בחסר, ביטול הסכם, והתנהלות בחוסר תום לב.

מכבאות והצלה לישראל נמסר כי הם לומדים את כתב התביעה ותגובת המדינה תימסר לבית המשפט כמקובל.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*