רמי לוי ממשיך במאבק נגד רשויות מקומיות שלטענתו מתנערות מחובתן לפנות אשפה מסניפיו

בכתבי התביעה נטען כי הרשויות המקומיות הנתבעות לא היו רשאיות להטיל על רשת רמי לוי שיווק השקמה את חובת פינוי האשפה הבסיסית מהסופרמרקטים שלה,  מכיוון שפינוי אשפה בסיסית כלול בגדר השירותים שהן מחויבות לספק כנגד הארנונה המשולמת להן

משאית אשפה. צילום אילוסטרציה

רמי לוי ממשיך במאבקו כנגד רשויות מקומיות שלטענתו מתנערות מחובתן הבסיסית על פי דין לדאוג לפינוי אשפה מסניפיו המצויים בתחומן המוניציפאלי. בימים האחרונים הגישה רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) ארבע תביעות נוספות בהיקף של כ-4 מיליון שקל כנגד ארבע רשויות מקומיות. בין הנתבעות בכתבי התביעה: המועצה האזורית לב השרון (1.53 מיליון שקל) עיריית בת ים (מיליון שקל) ועיריות נוספות.

בכתבי התביעה שהוגשו לבתי משפט השלום נאמר כי האשפה המיוצרת בסניפי רמי לוי שיווק השקמה היא אשפה רגילה לחלוטין שאינה חריגה כלל ועיקר, הכוללת אשפה רטובה ויבשה בלבד, וכי על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לפנות בעצמן ועל חשבונן את האשפה האמורה מהנכסים שבתחומיהן, ובכלל זה מסניפי רמי לוי.

לדברי רשת רמי לוי שיווק השקמה, הרשויות המקומיות מנועות מלהשית עליה את חובת פינוי האשפה, כל עוד לא קבעו קריטריונים ברורים להגדרת כמות “אשפה חריגה” בחוק העזר.

בכתבי התביעה נטען כי הרשויות המקומיות הנתבעות לא היו רשאיות להטיל על רשת רמי לוי שיווק השקמה את חובת פינוי האשפה הבסיסית מהסופרמרקטים שלה,  מכיוון שפינוי אשפה בסיסית כלול בגדר השירותים שהן מחויבות לספק כנגד הארנונה המשולמת להן.

לעומת זאת, לגבי האשפה החורגת מכך – אשפה עודפת או חריגה – יכולות היו הרשויות המקומיות להשית על רמי לוי את החובה לפנותה, רק אם חוק העזר שלהן היה מבחין בצורה ברורה בין אשפה בסיסית לבין אשפה עודפת, אולם אבחנה כאמור אינה קיימת בחוק העזר.

ואולם, נטען בכתבי התביעה, כי כל עוד לא נקבעה בחוק העזר אבחנה ברורה בין אשפה בסיסית לבין אשפה עודפת, מחובתן של הרשויות המקומיות לפנות את כל האשפה מהסופרמרקטים בעצמן ועל חשבונן.

לטענת רמי לוי שיווק השקמה, הימנעותן של הרשויות המקומיות במשך שנים רבות מלפנות את האשפה מהסופרמרקטים שלה על חשבונן, היא מחדל בלתי חוקי ופסול מצידן.

אשר על כן מתבקשים בתי המשפט להשיב לרמי לוי שיווק השקמה את העלויות בהן נשאה לשם פינוי האשפה מהסופרמרקטים שלה.

תגובת מועצה אזורית לב השרון: “המועצה קיבלה את העתירה ותגיב בבית המשפט”.

תגובת עיריית בת ים לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*