רוסריו: המניות של שופרסל ורמי לוי נסחרות במחיר זול לערכן ומהוות הזדמנות להשקעה

שנה מהיום, חברת הייעוץ צופה עלייה של 13.4% במחיר המנייה של שופרסל ו-11.8% במחיר מניית רמי לוי. רוסריו: אנו ממשיכים לראות בשופרסל אלטרנטיבה עדיפה

לילך גראוס, אנליסטית ברוסריו

חברת הייעוץ רוסריו רואה במניות שופרסל ורמי לוי הזדמנויות להשקעה וצופה עלייה של 13.4% ו-11.8% במחיר המניות שלהן בהתאמה. האנליסטית לילך גראוס מחברת הייעוץ והמחקר פרסמה את הסקירה שלה על שתי החברות בעקבות פרסום הדוחות שלהן לרבעון הראשון של השנה וקובעת כי “בסיכום הרבעון הראשון של 2019, ניתן לומר כי קמעונאיות המזון ממשיכות ליהנות מתנאי שוק נוחים והתמתנות התחרות”.

על פי דוחות החברות, הכנסות רשת רמי לוי צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל, ביחס לכ-1.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מפתיחה של שני סניפים חדשים ומאיחוד מכירות קופיקס וגוד פארם ולמרות הירידה בפדיון בחנויות זהות בשיעור של כ-2.7% שנובע מעיתוי חג הפסח שחל ברבעון השני של השנה, בעוד שאשתקד חג הפסח חל ברבעון הראשון.

שופרסל הציגה ירידה קלה במכירות שהסתכמו בכ-3.15 מיליארד שקל ביחס ל-3.17 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של 0.6% אשר נבע בעיקרו ממגזר הקמעונאות בשל הפרשי העיתוי של חג הפסח.

הרווח הגולמי של רשת רמי לוי עלה בכ-10.5% לכ-315 מיליון שקל, בהשוואה לכ-285 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שעור הרווח הגולמי עמד על 22.54% לעומת כ-21.8%, ברבעון הראשון של 2018. לפי רוסריו, העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת משיפור בתנאי הסחר וכן מהעלייה במכירות מוצרי המותג הפרטי, מאיחוד קופיקס וגוד פארם ומיישום לראשונה של תקן IFRS16 (תקינה חשבונאית).

הרווח הגולמי של רשת שופרסל הסתכם בכ-860 מיליון שקל, בהשוואה ל-850 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שעור הרווח הגולמי היה 27.3% בהשוואה ל-26.8% ברבעון המקביל אשתקד. רוסריו כותבים כי הגידול בסך הרווח ובשיעורו נבע בעיקר משיפור תנאי הסחר, שנבעו בעיקרן מעיתוי חג הפסח.

בשורה התחתונה, רשת רמי לוי מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2019 עם רווח נקי בסך של כ-23.6 מיליון שקל,  בהשוואה לכ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תקן IFRS16  הרווח הנקי ברבעון היה מסתכם בכ-29.4 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, הסתכם הרווח הנקי של שופרסל ב-48 מיליון שקל, בהשוואה ל-67 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעת IFRS16  הרווח הנקי עמד על 56 מיליון שקל.

סיכום הדוחות

על פי רוסריו: “בסיכום הרבעון הראשון של השנה על רקע עיתוי חג הפסח שישתקף בדוחות הרבעון השני, אנו ממשיכים להאמין כי הצמיחה של הענף שהחלה ב-2018 תמשך גם ב-2019. ברמות התמחור הנוכחיות של מניות קמעונאיות המזון, אנו ממשיכים לראות בשופרסל כאלטרנטיבה עדיפה, ראשית בזכות המהלכים האסטרטגיים שהובילה והציבו אותה במקום של מובילת שוק וקובעת אסטרטגיה, ושנית, בזכות תשואת הדיבידנד שלה, (כ-2.8%). בנוסף, המניה נסחרת במדד המוביל תל אביב 35. בשל כך, אנו משאירים את השווי ההוגן למניה על 27 שקל למניה, בהתאם למודל הערכת השווי האחרון שפרסמנו.
“אנו צופים עלייה של כ-13.4% עוד שנה ביחס למחיר המניה בבורסה, נכון למועד הכנת העבודה.

“בנוגע לרמי לוי, שפרסם דוחות על רקע הטמעת רכישת הפלטפורמות של קופיקס וגוד פארם, נציין כי הרשת ממשיכה לצמוח בשורת ההכנסות ועדיין בעלת מבנה הוצאות רזה ביחס למתחרה הגדולה שלה שופרסל ולכך יתרון ביצירת הרווח. בשל כך, אנו משאירים את השווי ההוגן למניה על 202.5 שקל למניה (מתואם דיבידנד), בהתאם למודל הערכת השווי האחרון שפרסמנו. מחיר שגבוה בכ-11.8% בהשוואה למחיר המניה בבורסה נכון למועד כתיבת העדכון”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*