קורונה: הנחיות משרד החקלאות לעבודות במשק חקלאי ובמפעלים הקשורים בייצור מזון

המשרד ביקש להכניס לצו שירותים חיוניים את ענפי החקלאות השונים, על מנת להבטיח המשך ייצור המזון במדינת ישראל. עוד סוכם על המשך העסקת פלסטינים בישראל בחקלאות ובכלל

משרד החקלאות ביקש להכניס לצו שירותים חיוניים את ענפי החקלאות השונים, על מנת להבטיח המשך ייצור המזון במדינת ישראל. תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש”ף 2020 *.

העסקת עובדים זרים ועובדים משטחי הרשות הפלסטינית בחקלאות

משרד החקלאות סיכם עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ״ש) על המשך העסקת פלסטינים בישראל בחקלאות ובכלל. על פי הסיכום, אושרה כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק מצא פתרון לינה לעובד למשך חודש (באחריות המעסיק). יודגש כי הכניסה התאפשרה בתנאי שנמצא הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. האפשרות ניתנה לכניסה אחת, וככל שהעובד ירצה לחזור לביתו, או המעסיק לא נדרש להמשך העסקתו, העובד לא יוכל להיכנס בשנית עד להודעה אחרת כיוון שהוטל סגר על השטחים.
בעקבות החשש המוגבר להתפשטות המגפה והעלייה במספר הנדבקים ממחלת “הקורונה” (COVID-19), הטילה המדינה מגבלות שונות בתחומים שונים. אחד הענפים שנפגע באופן משמעותי מהטלת מגבלות אלה הוא תחום החקלאות, ובכלל זה, אוכלוסיית החקלאים המסתייעת באופן שוטף בעובדים זרים ועובדים פלסטינים. תרומתם של עובדים זרים ופלסטינים למערך העבודה החקלאי היא תרומה חיונית ובהיעדרה נוצר קושי מידי ומשמעותי בביצוע עבודות החקלאות השוטפות. על רקע התפשטות המגפה, הוגבלה כניסתם של העובדים הזרים והפלסטינים למדינת ישראל ומכאן התעורר הצורך בתמיכה בחקלאים באמצעות הפעלה של מתנדבים שימלאו את החוסר שנוצר באין עובדים זרים.
לאור האמור, הוסכם עם האוצר על תקציב מיוחד בגובה 6 מיליון שקך לצורך מתן תמיכה מיוחדת לסייע למוסדות ציבור העוסקים בגיוס והפעלת מתנדבים למילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודה חקלאית בעקבות התפרצות מחלת הקורונה באופן מידי.

משקי החי

חשוב להקפיד על הטיפול בכלל המשקים בכל הנוגע להיבטים וטרינריים וצער בעלי חיים. חשוב להקפיד בכל יום על אספקת מים ואוכל סדירה. כמו גם, מומלץ לחלק את הצוות למשמרות מתחלפות, על מנת למזער כל סיכון בריאותי.
  1. אנו ממליצים כי בכל משק, פינת חי, חנות לממכר בעלי חיים או גן חיות (רפת, לול, דיר, אורווה) בעמדת שטיפת הידיים יוחזקו בקבוקים לחיטוי ידיים (חיטוי באלכוהול 70% ג’ל או נוזל).
  2. על פי הנחיות משרד הבריאות יש לשמור מרחק של 2 מטר לפחות בן אדם לאדם. חשוב לזכור כי סכנת ההדבקה היא בין אדם לאדם, לא מאדם לבעל חיים.
  3. יש לדאוג לשגרת האכלה לה מורגלים בעלי החיים (רוב בעלי החיים רגישים ביותר לשינויים תזונתיים הן בכמות והן בפערי שעות האכלה). וכן לדאוג שיהיה במשק מזון לתקופה ממושכת.
  4. יש לספק לבעלי החיים מים טריים כל היום כל יום.
  5. יש להמשיך לנקות את סביבת בעלי החיים באותה התדירות הנהוגה.
  6. יש לדאוג להעסיק עובדים במשקים בשתי משמרות, כך שתהיה הפרדה בין שתי קבוצות העובדים, כך שאם קבוצה אחת נדרשת להיכנס לבידוד, קבוצת העובדים השנייה תוכל להמשיך לעבוד ולטפל בבעלי החיים.
  7. אם יש יותר מעובד אחד בו-זמנית במשק, יש לדאוג כי לא יעבדו בסמיכות אחד לשני וישמרו על מרחק מינימלי של לפחות 2 מטר. יש לשטוף ידיים ולחטאם טרם התחלת העבודה, בתום העבודה יש לחזור על הפעולה.
  8. כל מגע עם בעל החיים יעשה לאחר שטיפת ידיים וחיטויים.
  9. בהתייעצות עם הווטרינר המטפל מומלץ להכין מראש מלאי תרופות שבעל החיים מטופל בהן דרך קבע.

רפתות, ודירים

שגרת החליבות תימשך ברציפות כסדרה. כמו בשגרה גם בימים אלו יש להקפיד ולדאוג לצורכי הפרות והצאן, לרבות: מים, אוכל ואוורור. מפאת צער בעלי חיים חשוב להמשיך ולהקפיד לחלוב את בעלי החיים מינימום פעמיים ביום. לצד זאת, צוותי החולבים בשעות השונות לא יפגשו ביניהם במהלך העבודה בתחום הרפת או לאחר שעות העבודה. אין לאפשר כניסת זרים למשקים ויש לצמצם למינימום ההכרחי את האינטראקציה של העובדים עם הרופא הווטרינר, נותני שירות אחרים ובעלי החיים. יש להקפיד בכל מקרה על עבודה עם כפפות לטקס וחומרי חיטוי מתאימים, כבשגרה.
לולים
שגרת הלולים תימשך כסדרה. יש להקפיד ולהגיע לפחות פעמיים ביום כדי לדאוג לצורכי העופות, לרבות: מים, אוכל ואוורור. כמו גם, איסוף ביצים בשלוחת ההטלה צריך להתקיים לפחות פעם ב-24 שעות, ולהכניסן מיד לחדר הייעודי, בטמפרטורה של מתחת 20 מעלות. יש להמשיך בחיסוני העופות בהתאם לתוכנית.

קורסים עבור חקלאים

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון. בעקבות ההנחיות החדשות של משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה, הנהלת משרד החקלאות מודיעה על ביטול פעולות קבוצתיות כגון: כנסים, ימי עיון וקורסים.

טיפול בחיות מחמד

לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE), נכון להיום אין עדות לכך שכלב, חתול או חיית מחמד אחרת יכולים להעביר את נגיף הקורונה COVID-19 לבני אדם. לפיכך, אין הצדקה לנקוט בצעדים כנגד חיות מחמד שעלולים לפגוע ברווחתן.
הנגיף מופץ בעיקר ברסס טיפות הנוצרות כאשר אדם נגוע משתעל, מתעטש או מדבר, ודרך ההגנה הטובה ביותר היא שטיפת ידיים במים ובסבון באופן יסודי ובתדירות גבוהה.
ללא קשר לנגיף הקורונה, לאחר כל מגע עם בעלי חיים כדאי לשטוף את הידיים היטב שכן הם עלולים להעביר חיידקים או טפילים אחרים.
אדם נגוע בנגיף הקורונה COVID-19 צריך לבודד את עצמו גם מבעלי החיים שברשות, בדגש על חיבוק ונישוק בעלי חיים בביתו ולתת לאחרים לטפל בהם.

* מקור: אתר משרד החקלאות

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*