קוקה קולה עותרת נגד עיריית הוד השרון לקבלת הנחת קורונה בחיובי הארנונה

לטענת קוקה קולה, היעדר ההצדקה החוקית למנוע ממנה את הנחת הקורונה המגיעה לה היא זו העומדת מאחורי התעלמותה המופגנת של העירייה מפניותיה בעניין, התעלמות המהווה הפרה של חובות מנהליות מצד העירייה, ביניהן חובות ההגינות, הסבירות וההנמקה

משאית קוקה קולה. צילום אתר החברה

החברה לייצור משקאות קלים (קוקה קולה) הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז עתירה מנהלית כנגד מנהל הארנונה של עיריית הוד השרון לקבלת הנחת הקורונה בחיובי הארנונה בנוגע למרכז הלוגיסטי של החברה באזור התעשיה נאמן שבשטח שיפוטה של העירייה.

בעתירה נאמר כי בעקבות מגפת הקורונה המשתוללת בעולם והסגר שהוטל בישראל בעקבותיה, פורסמו לפני כחצי שנה תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ובמסגרתן נקבעה חובתן של כלל הרשויות המקומיות להעניק הנחת ארנונה לכלל הנכסים שבתחומיהן בשיעור של 100% ביחס לחודשים מרץ-מאי, או לחלופין – הנחה שנתית בהיקף של 25%.

זאת, למעט סוגי נכסים שהוגדרו ברשימה הסגורה שבתקנות האמורות ואשר לדברי החברה ליצור משקאות קלים, פעילותה במרכז הלוגיסטי שלה שעניינה אחסון וסידור סחורות בטרם שינועם למערך ההפצה וליעדי המכירה השונים, כמו גם סיווג הארנונה הבלתי מסחרי שניתן למרכז הלוגיסטי על ידי העירייה, אינה נופלת לאף אחד מהסעיפים שברשימה האמורה, ועל כן היא ציפתה כי תינתן לה הנחת הארנונה.

ואולם, הלכה למעשה, נשללה ממנה ללא הצדקה וללא כל נימוק הנחת הארנונה לה היא זכאית על פי דין, ועל כן היא מבקשת את התערבות בית המשפט בעניין.

לדבריה היעדר ההצדקה החוקית למנוע ממנה את הנחת הקורונה המגיעה לה היא זו העומדת מאחורי התעלמותה המופגנת של העירייה מפניותיה בעניין, התעלמות המהווה הפרה של חובות מנהליות מצד העירייה, ביניהן חובות ההגינות, הסבירות וההנמקה.

תגובת עיריית הוד השרון: “העתירה התקבלה לאחרונה ולאחר שתושלם בחינת האמור בה על ידי הגורמים המקצועיים, תוגש עמדת העירייה לבית המשפט, כמקובל”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*