פרי הגליל מבקשת לבטל מכרז לייבוא שעועית קפואה ממדינות האיחוד האירופי בפטור ממכס

לטענת פרי הגליל, למרות ההוראות הברורות לגבי מועדי הגשת המכרז, פורסם המכרז לראשונה באתר משרד הכלכלה רק ב-30 בדצמבר 2020, באופן שהותיר ארבעה ימי עסקים בלבד להגשת הצעות למכרז ולאחר שהמועדים שנקצבו במסמכי המכרז לשם הגשת שאלות הבהרה וקבלת התשובות להן, כבר חלפו

חברת פרי הגליל (תעשיות) מבקשת להורות על ביטול מכרז שפורסם על ידי משרד הכלכלה ונוהל על ידי הוועדה לחלוקת מכסות לייבוא בפטור ממכס, לייבוא שעועית קפואה ממדינות האיחוד האירופי בפטור ממכס לשנת 2021, בשל פגמים מהותיים שנפלו בהליך המכרז, ולערוך ולפרסם מחדש את המכרז.

בפנייתה של פרי הגליל לבית המשפט המחוזי בירושלים מציינת פרי הגליל, כי במסמכי המכרז עצמם נקבע כי פרסום המכרז היה אמור להתבצע ב-16 בינואר 2020 וכי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ל-6 בינואר 2021. אולם, למרות ההוראות הברורות והמפורשות הללו, פורסם המכרז לראשונה באתר משרד הכלכלה רק ב-30 בדצמבר 2020, באופן שהותיר ארבעה ימי עסקים בלבד להגשת הצעות למכרז ולאחר שהמועדים שנקצבו במסמכי המכרז לשם הגשת שאלות הבהרה וקבלת התשובות להן, כבר חלפו.

לטענת פרי הגליל, המדובר בהפרה בוטה של תנאי המכרז כפי שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הכלכלה עצמו באמצעות ועדת המכסות, המהווה כשלעצמה פגם מהותי ביותר בהליך המכרזי, שיש בו משום פגיעה חמורה וחסרת תיקון בעקרון השוויון.

לדברי פרי הגליל, מעבר לכך שמדובר בפרק זמן קצר ביותר, בלתי סביר בעליל, המנוגד למסמכי המכרז עצמם, הרי שהותרת פרק זמן של ארבעה ימי עסקים בלבד להגשת הצעות במכרז שללה בפועל את היכולת המעשית של מציעים פוטנציאליים שונים, ובמיוחד כאלה שאינם משווקי מזון קמעונאיים גדולים כדוגמת פרי הגליל, להגיש הצעות מחייבות ותקפות במכרז.

בנוסף נטען בעתירה, כי המכרז מעניק יתרון תחרותי מובנה ומפלה לרעה כלפי המציעים שאינם רשת קמעונאית גדולה, פוגע בספקים בינוניים וקטנים בטווח הבינוני והארוך בתחרות.

בעתירה נאמר, כי די בכך כדי להביא לביטול המכרז ופרסום מכרז חדש, שכן הוא פורסם באיחור של יותר משבועיים, הוא מנוגד להוראות מסמכי המכרז עצמם, ומהווה הפרה שלהן. זאת תוך שהוא מותיר למציעים פרק זמן בלתי סביר בעליל להגשת הצעות ואף יוצר יתרון תחרותי מובנה לרשתות הקמעונאיות על פני כל המציעים האחרים.

לא מן הנמנע, טוענת פרי הגליל, כי מדובר היה בפעולה מכוונת שנועדה “לדלל” את מספר המציעים על מנת לתת עדיפות למשווקי מזון מסוימים.

לדברי פרי הגליל במקביל לפרסום תוצאות המכרז, התקבלו אצלה ביטולים רבים של רכישות מצד רשתות קמעונאיות, בנימוק לפיו הקמעונאים “בונים” על זכייה במכרז נשוא עתירתה זו באופן שבו הם ימכרו בעצמם את הסחורה המיובאת בפטור ממכרז כאשר כל המרווח הסיטונאי נשמר אצל הרשתות עצמן. כתוצאה מכך, טוענת פרי הגליל, היא תאלץ לבטל זריעה של כ-1,500 דונם שעועית העתידה להיקטף בחודש מאי הקרוב. זאת, תוך פגיעה בחקלאים מגדלי התוצרת החקלאית ופיטורי עובדי צווארון כחול רבים.

פרי הגליל מציינת, כי במכרז נקבעו כזוכות לפני כעשרה ימים הרשתות הקמעונאיות רמי לוי שיווק השקמה ויוחננוף וכן חברות גרין פרוסט פוד מרב מזון כל, ד.ר. שרותים לוגיסטיים.

ממשרד הכלכלה נמסר בתגובה: “נשיב, כמקובל, לבית המשפט”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*