נציגי בעלת מניות המיעוט בתנובה מבקשים למנות שופט בדימוס כבודק מטעם דירקטוריון תנובה, שיבחן את הטענות לניגודי עניינים בחברה

בפנייה נאמר כי בין חברי דירקטוריון תנובה התפרץ סכסוך קשה וייצרי, שראשיתו בדרישתם של גיא רוזן ועמית בן-יצחק כי יו"ר הדירקטוריון חיים גבריאלי יתפטר מתפקידו. בעלת השליטה בתנובה, לטענת התובעים, חברת ברייטפוד, בחרה לא לברר את דרישתם באופן ענייני. מברייטפוד נמסר בתגובה: הבדיקה חשובה הן לטובת הניהול התקין של תנובה והן לאור התוכנית להפיכתה לציבורית והנפקת מניותיה לציבור. תנובה לא רודפת את הקיבוצים

משאית של תנובה. צילום: אתר החברה

גיא רוזן סגן יו”ר תנובה ועמית בן-יצחק דירקטור בתנובה, נציגי בעלת מניות המיעוט בחברה – אחזקות תנובה ותעמת – אגודה שיתופית חקלאית בע”מ, מבקשים מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על מינויו של שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי, כבודק מטעם דירקטוריון תנובה, אשר יבחן את הטענות בנוגע לניגודי עניינים ועסקאות בעלי עניין בתנובה.

זאת, לאחר שבית המשפט ייעתר לבקשתם לבטל את החלטת ועד ההנהלה של תנובה לפני כעשרה ימים, בדבר מינויו של עו”ד שמואל קסוטו כ”בודק”, וכן לאסור על מינויו של כל בודק אחר תחתיו על ידי ועד ההנהלה.

לטענת רוזן ובן יצחק, ההחלטה על מינוי בודק “מטעם” מהווה כלי שרת בידי בעלת השליטה בתנובה לנגח ולדרוס אותם ואת בעלי מניות המיעוט בתנובה, כחלק ממסע נקמה ואיומים מתוזמן ומתמשך על כך שהעזו לעמוד על ערכי תנובה ולא עצמו עיניים לנוכח שרשרת מעשים חמורים ביותר שנעשו על ידי יו”ר הדירקטוריון חיים גבריאלי.

בפנייה לבית המשפט נאמר כי בין חברי דירקטוריון תנובה התפרץ סכסוך קשה וייצרי שראשיתו בדרישתם של גיא רוזן ועמית בן-יצחק כי גבריאלי יתפטר מתפקידו עקב מעשים חמורים העולים כדי הפרת חובות האמונים והזהירות שלו כלפי תנובה. אולם למרבה הצער, לטענתם, בעלת השליטה בתנובה, חברת ברייטפוד, בחרה שלא לברר את דרישתם באופן ענייני, והתיצבה יחד עם הדירקטורים מטעמה כחומה בצורה מסביב לגבריאלי שמונה על ידה ומטעמה.

לטענת רוזן ובן-יצחק, גבריאלי ויתר נציגי ברייטפוד בדירקטוריון פתחו במלחמת חורמה כנגדם וכנגד בעלת מניות המיעוט בתנובה, האגודה השיתופית החקלאית אחזקות תנובה ותעמת, וכן כנגד עשרות הקיבוצים המחזיקים בה, וגורמים הקשורים בדרך זו או אחרת לקיבוצים. כל זאת, מאחר שרוזן ובן יצחק המבקשים הם נציגי האגודה ומכאן גם קשורים בעקיפין לקיבוצים החברים בה.

כחלק מאותה מלחמת חורמה העלו גבריאלי ויתר הדירקטורים מטעם ברייטפוד כלפי רוזן ובן-יצחק טענות סרק מן הגורן ומן היקב, וכן כלפי האגודה והקיבוצים וגורמים הקשורים עמם, כאילו קיימים ניגודי עניינים בהתקשרויות של תנובה עם גורמים הקשורים לקיבוצים, וכאילו קיים ניגוד עניינים בין תפקידו של רוזן בתנובה ובין תפקיד אחר שהוא ממלא.

לדברי רוזן ובן-יצחק, מטרת העלאת טענות הסרק וחסרות הבסיס הללו ממניעים זרים ושקופים, היא להטיל עליהם מורא על מנת שיוותרו על דרישתם להדיח את גבריאלי, או לפחות לברר עד תום את מידת התאמתו לתפקיד, נוכח הגילויים על אודות התנהלותו.

רוזן ובן-יצחק מצינים כי אין הם מתנגדים לבדיקת טענותיה של ברייטפוד בדבר ניגוד עניינים ופגמים כביכול בעסקאות בעלי עניין, ואולם הם עומדים על כך שהבדיקה תהיה אובייקטיבית ומקצועית ולא בדיקה “מטעם” על ידי מי שמונה באופן חד צדדי על ידי ברייטפוד.

בראשית חודש ספטמבר הגישו רוזן ובן-יצחק בקשה לבית המשפט להצהיר כי גבריאלי הפר את חובות האמונים והזהירות כלפי תנובה, לרבות בגין ניגוד עניינים והפרות של הקוד האתי של תנובה, ועל כן הוא אינו כשיר לשמש כדירקטור בתנובה, וממילא אינו כשיר לשמש כיו”ר דירקטוריון תנובה, וכן כי בית המשפט יורה על הפסקת כהונתו.

תגובות:

מברייט פוד נמסר בתגובה: ״ועד ההנהלה של תנובה החליט למנות בודק שיבחן וימליץ לתנובה כיצד לנהוג לגבי עסקות בעלי עניין של תנובה במסגרת היערכות להנפקת הקבוצה. ההחלטה מתייחסת לכלל בעלי העניין בתנובה – גם ברייטפוד וגם הקיבוצים. הבדיקה חשובה הן לטובת הניהול התקין של תנובה והן לאור התוכנית להפיכתה לציבורית והנפקת מניותיה לציבור. תנובה לא רודפת את הקיבוצים, אבל היא חייבת לבדוק באופן מקצועי את ההתקשרויות איתם המסתכמות בעשרות מיליוני שקלים ויותר. העובדה שהקיבוצים נכנסו לפאניקה ממינוי הבודק רק מחזקת את הצורך בבדיקה. הבודק התבקש לבדוק גם את החשדות החמורים כנגד גיא רוזן בדבר ניגודי עניינים בין תפקידו כסגן יו”ר תנובה לתפקידו כיו”ר מילניום פוד טק, הפועלת בתחומים מתחרים, כפי שנקבע בחוות הדעת של פרופ’ שרון חנס״.

מעו״ד אהרן מיכאלי ממשרד גולדפרב זליגמן המייצג את תנובה בהליכים, לא נמסרה תגובה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*