נחום ביתן וחברות אלקטרה והפניקס מבקשות מתן תוקף של פסק דין להסכם ההשקעה ביניהן

במאי 2021 נחתם הסכם השקעה בין הצדדים במסגרתו הקצתה יינות ביתן לאלקטרה והפניקס כ-35% ממניות יינות ביתן תמורת הסך של 200 מיליון שקל. עתה מתבקש בית המשפט להעניק תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בדבר ביטול החלטת הדירקטוריון על מתן אופציות לעובדי יינות ביתן, כפי שהוסכם עם העובדים ברשת המזון

סניף של יינות ביתן (ללא קשר לסניף הנזכר בידיעה). צילום מסך
סניף של יינות ביתן . צילום מסך

נחום ביתן וחברות אלקטרה מוצרי צריכה מקבוצת אלקו והפניקס הגישו בסוף השנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם ביניהם. במסגרת ההודעה מצוין כי בחודש מאי 2021 נחתם הסכם השקעה בין הצדדים במסגרתו הקצתה יינות ביתן לאלקטרה והפניקס כ-35% ממניות יינות ביתן תמורת הסך של 200 מיליון שקל. באותו המועד נחתם גם הסכם בין אלקטרה לבין הפניקס בו נקבע כי ככל שיינות ביתן תבטל את הזכויות ההוניות של העובדים ותגיע להסדר עמם כי אז יהא נחום ביתן זכאי לקבל הקצאת מניות מהחברה בגובה מספר המניות / האופציות המופיע בטבלת ההון.

בחלוף מספר שבועות בסוף חודש מאי, הוחלט בישיבת הדירקטוריון של יינות ביתן לאשר הענקת אופציות לעובדי החברה הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור של כ-3% ובמחיר מימוש כולל של 6 מיליון שקל. תקופת המימוש נקבעה למועד המוקדם מבין השניים: מועד הנפקת מניות החברה לציבור או עד לחודש יולי 2025.

בראשית חודש יולי 2022 הושגה הסכמה עם העובדים בדבר ביטול ההחלטה האמורה וכי חלף הענקת האופציות יוענקו לעובדים אירועי תרבות בשווי של 3 מיליון שקל.

עתה מתבקש בית המשפט להעניק תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים בדבר ביטול החלטת הדירקטוריון על מתן האופציות לעובדי יינות ביתן.

אלקטרה והפניקס רכשו את השליטה ברשת הקמעונאות יינות ביתן (50.05%) תמורת 275 מיליון שקל לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל. אלקטרה רכשה 35.05% ממניות יינות ביתן תמורת 194 מיליון שקל ואילו הפניקס רכשה כ-15% מהמניות תמורת כ-80 מיליון שקל.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*