נהגי החלוקה וההפצה בביכורי שדה הגישו ייצוגית בטענה שנעשה פיצול פיקטיבי של שכר היסוד

מדובר על רכיבי שכר המהווים חלק משכר היסוד אשר הוסוו כשכר עידוד, ולכן יש לראות בהם חלק משכר היסוד לצורך חישוב הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של עובדי החברה

משאית של ביכורי השדה בנמל חיפה. צילון: דוד שי, ויקימדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע כנגד חברת ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית (2002) מקרית מלאכי בטענה לקיפוח זכויותיהם של עובדיה, נהגי החלוקה וההפצה של הירקות והפירות המשווקים על ידה, זה שנים ארוכות. זאת, על ידי פיצול פיקטיבי של שכר היסוד והסוואת שכר היסוד כשכר עידוד.

לדברי המבקשים, ארז הראל וראובן סמואילוב, שהועסקו בעבר על ידי החברה, כבר בהודעה לעובד על תנאי העבודה תחת הכותרת “תנאים נוספים” במסגרת הרכיב המכונה “שכר עבודה” נעשה פיצול פיקטיבי של שכר היסוד. זאת כאשר רכיבים מסוימים פוצלו משכר העבודה חרף העובדה שמדובר בחלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת של העובדים, וחרף העובדה שהעובדים אינם יכולים לבצע את עבודתם מבלי לבצע את אותם “תנאים נוספים”.

כך, כבר בהודעה לעובדים, התחייבה החברה לשלם שכר יסוד הגבוה מזה המפורט בהודעה לעובד, אך הסוותה אותו כשכר עידוד.

יתירה מזאת, נטען בבקשה כי גם בתלושי השכר של העובדים נעשה פיצול פיקטיבי של השכר, כך שהשכר חולק לרכיבים של שכר היסוד, השעות הנוספות, והרכיבים הנוספים – אריזות, משטחים, הובלות נוספות, פריקה ובונוס.

הבקשה הוגשה על ידי משרד עורכי דין בן שטרית פילוסוף בשיתוף משרד עו”ד אורן טל.

המבקשים מדגישים כי התשלום עבור הרכיבים הנוספים היווה חלק משמעותי מהתשלום הכולל ולעיתים קרובות אף עלה בשיעורו על שכר היסוד. לשיטתם, מדובר על רכיבי שכר המהווים חלק משכר היסוד אשר הוסוו כשכר עידוד, ולכן יש לראות בהם חלק משכר היסוד לצורך חישוב הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של עובדי החברה.

בנוסף נטען בקשה כי העובדים האמורים עבדו שעות ארוכות על פני שעות נוספות רבות, במיוחד ללא תגמול ראוי כקבוע בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, ותוך תשלום שכר כולל אסור עבור העבודה בשעות נוספות חרף האפשרות לפקח על שעות העבודה. העובדים מציינים המבקשים כלל לא יצאו להפסקה ונהגו לאכול במהלך הנהיגה.

בבקשה נטען כי חרף הפיקוח המלא על שעות העבודה של העובדים שילמה להם החברה שכר כולל עבור העבודה בשעות נוספות אשר פעמים רבות לא כיסה את שעות העבודה בשעות נוספות בפועל, בניגוד לדין ולמרות הפיקוח המלא על שעות העבודה.

על פי הידוע למבקשים מעסיקה החברה כ-300 נהגי הובלה בו זמנית בכל רגע נתון, ולפיכך במהלך תקופה של שבע שנים מדובר ב-2100 שנות עבודה (כ-300 עובדים במקביל בכל אחת משבע השנים) של כל אותם נהגים אשר בתלושי השכר שלהם נכללו תוספות השכר האמורות שלא נכללו בשכר היסוד.

בית הדין מתבקש לחייב את החברה לכלול בשכר היסוד את רכיבי השכר האמורים המהווים חלק משכר היסוד לכל דבר ועניין: איסוף אריזות ומשטחים, נסיעה לנקודות נוספות\הובלות נוספות, פרמיה\בונוס, תוספת פריקה.

עם תיקון שכר היסוד מתבקש בית הדין לחייב את החברה לשאת בהפרשי תשלום עבור זכויות סוציאליות, חישוב שווי שעות נוספות ותשלום ההפרש, הפרשות פנסיוניות, חישוב ערך יום עבודה, ותשלום הפרשי פידיון ימי חופשה ודמי הודעה מוקדמת.

מביכורי שדה נמסר: “הבקשה לאישור התובענה הייצוגית התקבלה במשרדי החברה אתמול (5.8.2020), החברה לומדת את הנושא ותגיב בבית הדין לעבודה”.

עו”ד מיה פילוסוף ועו”ד אורן טל, באי כוח המבקשים, מסרו כי “לא שמו של רכיב השכר יקבע אם הוא חלק מהשכר המבוטח או לא, אלא מהותו. ככל שמדובר ברכיב שכר המהווה חלק בלתי נפרד מעבודתו השוטפת והרגילה של העובד, הרי שהפיצול שנעשה בתלוש השכר הוא פיצול פיקטיבי”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*