נביעות טבע הגליל מבקשת מבית הדין להבהיר מי מייצג את העובדים שלה

החברה מבקשת מבית הדין לעבודה להצהיר מי מבין האיגודים המקצועיים, ההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית, מהווה ארגון יציג של עובדי החברה לצורך ניהול משא ומתן קיבוצי. ההסתדרות הכללית טענה כי היא מייצגת רק את עובדי ההפצה להבדיל מעובדי הייצור, ובנביעות לא מבינים מדוע יש להפריד בין המחלקות בנוגע לייצוג מול ההנהלה

מפעל נביעות טבע הגליל. צילום מסך
מפעל נביעות טבע הגליל. צילום מסך

נביעות-טבע הגליל מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להצהיר מי מבין האיגודים המקצועיים, ההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית, מהווה ארגון יציג של עובדי החברה לצורך ניהול משא ומתן קיבוצי. עוד מתבקש בית הדין להצהיר, כי יש לראות בכלל אתריה ועובדיה של החברה (385 עובדים) יחידת מיקוח מפעלית אחת וכי אין לפצלם למספר יחידות מיקוח נפרדות. כל זאת, לדברי החברה, נוכח התארגנות עובדיה במסגרת שני ארגוני עבודה שונים – הכללית והלאומית – הטוענים ליציגות בקרב העובדים, תוך ניסיון להפריד את העובדים ליחידות מיקוח מלאכותיות.

בבקשה נאמר, כי הכללית טענה כי היא מייצגת רק את עובדי ההפצה להבדיל מעובדי הייצור, וכי יש לראות באותם עובדי הפצה יחידת מיקוח נפרדת, שאינה קשורה לקבוצת עובדי הייצור המועסקים במפעל.

בתגובה הודיעה נביעות לכללית, כי אין כל צידוק בחלוקת העובדים לשתי קבוצות מיקוח נפרדות, ואין היא יודעת מיהו הארגון היציג שהוא הצד הנכון לניהול משא ומתן קיבוצי, והיא אינה רשאית וממילא אינה מעוניינת לנקוט עמדה כלשהי בעניין זה, וכי בכוונתה לפנות לבית הדין על מנת לברר מי הוא הארגון היציג של כלל עובדי החברה עמו ינוהל משא ומתן קיבוצי.

לטענת נביעות, חלוקת עובדיה לעובדי ייצור ועובדי הפצה היא מלאכותית ואינה קיימת בפועל ויש לקבוע כי החברה על כל אתריה מהווה יחידת מיקוח אחת ואין לפצלה באופן מלאכותי ליחידות מיקוח נפרדות, רק כדי לאפשר לכללית וללאומית לקבל “נתח” מייצוג חלק מעובדי החברה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*