משרד החקלאות פרסם טיוטת נוהל לתמיכה בהטמעה של טכנולוגיות חדשות בחקלאות

הנוהל מיועד לסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות לפעולתן.

טכנולגיית רחפנים בשירות החקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם אתמול (ד’) טיוטת נוהל לתמיכה בהאצת ההטמעה של טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות  2020-2021 להערות הציבור. במשרד מסבירים כי המשרד רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי, ביניהן כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה.

נכתב בנוהל, כי תכליתו המרכזית היא מתן הזדמנות לחברות הטכנולוגיות החדשות בתחום החקלאות לראות בחקלאות הישראלית מקום להטמעת הטכנולוגיות וליצירת מאגר לקוחות ישראלי, ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות, באמצעות תמיכת המשרד בהשקעות רב שנתיות.

נוהל זה מיועד לסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות לפעולתן.

טכנולוגיות מתקדמות לפי הנוהל כוללות גם שירותי מידע הכוללים צילומי לווין מפוענחים, צילום רחפנים לרבות פיענוח או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה, דישון, ריסוס וצימוח, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו ועברו את שלב הפיתוח והוכחת ההתכנות, והכל כל עוד הטכנולוגיה החדשה עומדת בהגדרות כפי שיפורט בהמשך.

עקרונות מרכזיים של הנוהל:

  • טכנולוגיות חדשניות המשווקות לראשונה בישראל – טכנולוגיות שעדין לא נמכרו לחקלאים תושבי ישראל; וזאת על פי ממצאי צוות בדיקה ייעודי ובהתאם להצהרת החברה המספקת את הטכנולוגיה, והן מוכנות לשיווק מסחרי בהתאם לפירוט הבא:
    • טכנולוגיות חדשניות המשווקות לראשונה בישראל – טכנולוגיות שעדיין לא נמכרו לחקלאים תושבי ישראל;
    • טכנולוגיות חדשניות אחרות – טכנולוגיות שנמכרו לחקלאים תושבי ישראל, ובלבד שממצאי צוות הבדיקה העלו שפיתוחן הסתיים בשנים 2020 ו-2019.
  • סיווג הטכנולוגיות בגינן יינתנו נוהל זה יבוצע על יסוד ממצאי צוותי בדיקה ייעודיים, מרשות החדשנות או ממשרד החקלאות.
  • המעוניין להעיר על טיוטת הנוהל מוזמן לעשות כן עד ה-12 בנובמבר השנה. פרטים באתר המשרד.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*