מחלבות גד מבקשת להורות לרשות לרישוי עסקים במועצת עמק חפר להעניק לה רישיון עסק או היתר זמני להפעלת המחלבה בבית יצחק

לטענת מחלבות גד, היא השלימה את כל התנאים הדרושים לקבלתו של הרישיון. עוד היא טוענת, כי בשל סירובה השגוי של הועדה המקומית, אין בידיה את רישיון העסק המיוחל. תגובת המועצה האזורית עמק חפר: פעילות המפעל מתבצעת 24/7 תוך הגעת משאיות אספקה הלוך ושוב ומפגעים סביבתיים, והיא מהווה מטרד חמור לתושבים וסכנה לילדים

מחלבת גד. צילום מאתר החברה

מחלבות גד מבקשת מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד להורות לרשות רישוי עסקים במועצה האזורית עמק חפר להעניק לה רישיון עסק ו/או היתר זמני להפעלת המחלבה שלה במושב בית יצחק. זאת, לאחר שלדבריה השלימה את כל התנאים הדרושים לקבלתו.

בפנייתה לבית המשפט טוענת מחלבות גד, כי בשל סירובה השגוי של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר המושתת על העדר חוקיות, שיקולים זרים, ותשתית שגויה, אין בידיה את רישיון העסק המיוחל, וכי בשל כך מנהלת הוועדה המקומית כנגדה, הליכים פליליים בגין ניהול עסק ללא רישיון.

לטענת מחלבות גד היא אוחזת בכל האישורים הנדרשים על מנת לקבל את הרישיון לניהול העסק, זולת הסירוב ההנדסי, וכי לשם קבלת הרישיון / ההיתר לניהול המחלבה נדרש אישורם של ארמין אברמוביץ’ מהנדס המועצה האזורית עמק חפר ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, וכן של הוועדה עצמה.

לדברי מחלבות גד, אין כל מניעה תכנונית לקבלת האישור ההנדסי, וכי הסירוב ההנדסי של הוועדה המקומית הוא מטעמים פסולים ועל סמך תשתית עובדתית שגויה, והימנעותה של רשות רישוי העסקים במועצה האזורית עמק חפר על סמך מצגים שגויים ובהיעדר מניעה בדין  להנפיק לה היתר זמני או רישיון עסק, חוסים כשלעצמם בחוסר חוקיות וחורגים בנסיבות העניין ממתחם הסבירות.

במחלבות גד מציינים, כי במהלך דיון בבית המשפט התחוור כי הסירוב ההנדסי מושתת על תשתית שגויה המתייחסת לפעילות העסקית של המחלבה במתכונתה הקודמת (שטח של כ-670 מ”ר) ללא כל אזכור לפיו השימוש במבנה המחלבה צומצם לשטח של 472 מ”ר.

לדברי מחלבות גד היא קיימה את מגבלות השימוש שנקבעו בפסק הדין המוסכם ביחס למבנה המחלבה, לפיו הסכימה הוועדה המקומית כי השימוש במבנה יותר על פי כל אחת מהחלופות הבאות: מבנה חקלאי, מחסן חקלאי, ו-לפי כל דין.

לטענת מחלבות גד השימוש במבנה למחלבה אינו מהווה פגיעה מהותית בדיני התכנון והבניה כפי הנטען על ידי מהנדס הוועדה המקומית הסבור כי לא ניתן להנפיק אישור הנדסי בנימוק לפיו השימוש המותר במבנה הוא חקלאי. זאת לדברי מחלבות גד תוך התעלמותו של מהנדס הוועדה המקומית מהשימוש הנוסף שהותר במסגרת פסק הדין המוסכם  “לפי כל דין”.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות לאברמוביץ’ ולוועדה המקומית להעניק למחלבות גד את האישור ההנדסי לצורך קבלת רישיון עסק, וכך גם לחייב את רשות רישוי העסקים במועצה האזורית עמק חפר להעניק למחלבות גד רישיון עסק או היתר זמני.

כנגד מחלבות גד תלוי ועומד כתב אישום על ניהול עסק ללא רישיון. כמו כן בסוף חודש ינואר פנו המועצה האזורית עמק חפר והוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר לבית משפט השלום בנתניה, בבקשה להורות על צו הפסקת שימוש וסגירה של המחלבה לייצור גבינות ומוצרי חלב הפועלת במושב בית יצחק. הבקשה נדחתה בהתחשב בכך שההליך העיקרי עתיד להסתיים תוך זמן קצר במהלך חודש מאי.

תגובת המועצה האזורית עמק חפר:
“מחלבות גד בחרו להקים מפעל בתוך שכונת מגורים ביישוב בית יצחק. פעילות המפעל מתבצעת 24/7 תוך הגעת משאיות אספקה הלוך ושוב ומפגעים סביבתיים, והיא מהווה מטרד חמור לתושבים וסכנה לילדים. הוועדה לתכנון ובנייה עמק חפר דנה בבקשת המחלבות להסדרת הפעילות, וקבעה תנאים מוגדרים למזעור ההשפעה על הסביבה ולשיפור הבטיחות בדרכים, ברחוב שבו כאמור מתגוררים תושבים. המחלבות בחרו שלא לפעול בתנאים אלה, והמפעל פועל מזה חודשים ארוכים ללא היתר בנייה וללא רישיון עסק, על כל המשתמע מכך. הוועדה לתכנון ולבנייה עמק חפר מבצעת פעילות אכיפה כנגד המפעל ותהליך זה נמצא תלוי ועומד”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*