לבקשת בנק דיסקונט מונתה כונסת לחברת מלכות הבשר והעוף מאשקלון

בית המשפט ביטל את הצו להקפאת הליכים שניתן לחברה באמצע חודש יולי וקבע כי תוקפו של הביטול יחול ביום שני השבוע. לדברי השופטת חנה פלינר, אין לאפשר את ניהולה של החברה על ידי מנהליה ובמאזן הנוחות יש לתת עדיפות לבנק. במקביל פנו 11 מעובדי החברה לבית המשפט בבקשה למתן צו לפירוק לחברה

השופטת חנה פלינר, צילום: אתר הרשות השופטת
השופטת חנה פלינר, צילום: אתר הרשות השופטת

לבקשת בנק דיסקונט מונתה עו”ד חנית נוב לתפקיד כונסת נכסים זמנית לחברת מלכות הבשר והעוף מאשקלון, לעיבוד מוצרי בשר ועופות ושיווקו ללקוחות. ב-17 ביולי השנה הגישה החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים ובית המשפט נעתר לבקשתה ומינה לה נאמן. לדברי בנק דיסקונט, על רקע נסיבות חריגות שלא אפשרו את המשך הקפאת ההליכים, נוכח השתלטות על פעילותה של החברה על ידי צדדים שלישיים, ביטל בית המשפט את צו הקפאת ההליכים וקבע כי תוקפו של הביטול יחול ביום שני השבוע.

בהחלטת בית השפט נקבע עוד, כי בהעדר מימון מצדה של החברה המשקיעה, חברת הל יסכה, נושה של החברה, שהתחייבה להזרים לחברה מימון של 5 מיליון שקלים כהון חוזר להפעלתה בתקופת הקפאת ההליכים, ומאידך גיסא תועברנה לה 50% ממניותיה, הפך צו ההקפאה ל”אות מתה”. לטענת דיסקונט, חובה הכולל של החברה כלפיו מסתם ב-1.5 מיליון שקל ובעליה של החברה חייב לבנק במסגרת חשבונו הפרטי 1.84 מיליון שקלים בגין הלוואות שהועמדו לו.

בהחלטת השופטת חנה פלינר נקבע, כי החשש של הבנק לפיו הכספים הנגבים מלקוחות החברה לא יוזרמו לחשבונה של החברה אינו חשש בעלמה, אלא חשש מוצק, והזמן הקריטי לביצוע תפיסת הנכסים וכל מידע לגבי התקבולים הוא כעת, בזמן חילופי המשמרות בין הנאמן לבין מנהלי החברה או בעל תפקיד אחר.

לדברי השופטת, אין לאפשר את ניהולה של החברה על ידי מנהליה ובמאזן הנוחות יש לתת עדיפות לבנק. עוד קבעה השופטת, כי הונחו בפניה ראיות מספיקות לקיומו של חוב ולחשש להברחת נכסים.

בד בבד, 11 מעובדי החברה פנו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה למתן צו לפירוק לחברה שנוסדה בחודש מאי 2014 בטענה להיותה חדלת פירעון. לטענתם, לנוכח קשייה הכלכליים של החברה, משכורותיהם לחודש אוגוסט ככל הנראה לא ישולמו להם, כמו גם זכויותיהן הסוציאליות המגיעות להם על פי דין.

את תגובת מלכות הבשר והעוף לא ניתן היה להשיג.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*