יקב אלכסנדר תובע 145 אלף שקל ממגדל בעקבות תקלה שגרמה לאובדן 6,100 ליטר של יין

על פי התביעה, מקרה הביטוח הוכר על ידי מגדל, אך הוערך בחסר בשל טעות בחישוב נפח היין וטעות בהערכת שווי המכירה של כל בקבוק. זאת, לנוכח הגדרות מיוחדות שנרשמו על יד מגדל עצמה לגבי אופן הערכת שווי מלאי יין וצורת השיפוי לאחר נזק

יינות יקב אלכסנדר
יינות יקב אלכסנדר. צילום יחצ

חברת יקב אלכסנדר, שבבעלותה יקב בוטיק במושב בית יצחק, תובעת 145 אלף שקל ממגדל. בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בהרצליה נאמר כי מגדל ביטחה את יקב אלכסנדר בפוליסת ביטוח “מגדל עסק”, וכי באחד הימים התנתק ברז ממיכל יין כתוצאה מפגיעה חיצונית וגרם לאובדן יין בהיקף / בכמות של 6,100 ליטר.

על פי התביעה, מקרה הביטוח הוכר על ידי מגדל, אך הוערך בחסר בשל טעות בחישוב נפח היין וטעות בהערכת שווי המכירה של כל בקבוק. זאת, לנוכח הגדרות מיוחדות שנרשמו על יד מגדל עצמה לגבי אופן הערכת שווי מלאי יין וצורת השיפוי לאחר נזק. עקב כך, דורשת התובעת לתקן את טעות החישוב לגבי כמות היין שאבד וכמות הבקבוקים וכן לחשב את שווי כל בקבוק בהתאם לדוחותיה.

יקב אלכסנדר, המבטחת את עסקיה אצל מגדל כבר יותר מחמש שנים, מבקשת לפצות אותה בגין ההפרשים הכספיים נובעים מטעויותיה של מגדל בחישוב מספר פרמטרים בעקבות מקרה הביטוח, וכן טעות בחישוב ההשתתפות העצמית, ובסך הכול הפרשים בסך כ-150 אלף שקל.

בתביעה נטען, כי תשלום תגמולי הביטוח אינו משקף את שיעור הנזק שנגרם לתובעת ואין בו כדי להביא אותה למצבה ערב מקרה הביטוח. לדברי התובעת, הימנעותה של מגדל מתשלום מלוא תגמולי הביטוח בהתאם לדרישותיה, וזאת חרף הכרתה העקרונית במקרה הביטוח, עולה כדי הפרת הוראות חוק חוזה הביטוח.

ממגדל נמסר כי החברה לא מגיבה לגבי נושאים שנידונים בבית המשפט.

לא ניתן היה להשיג את התייחסות חברת היקב לתביעה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*