ייצוגית נגד תנובה בטענה לתנאי מקפח בחוזה אחיד הכלול בהסכם בדבר פיקדון כבטוחה לחובות הלקוחות כלפיה

בבקשה נאמר, כי תנובה מספקת ללקוחותיה מוצרי מזון באשראי, ועל מנת להבטיח את פירעון החיובים בעד המוצרים שסופקו וכתנאי לאספקתם באשראי, דורשת תנובה מלקוחותיה להפקיד בידיה פיקדון כספי שישמש כבטוחה לחובות הלקוחות כלפיה. לטענת התובעים, הלכה למעשה שילמה תנובה ריבית בשיעורים נמוכים באופן קיצוני מהריבית המקובלת בשוק לסוג הפיקדון

משאית של תנובה. צילום: אתר החברה

חברת פלטרין השקעות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד תנובה בהיקף מצרפי מוערך של 3.55 מיליון שקל. זאת בטענה לתנאי מקפח בחוזה אחיד הכלול בהסכם בדבר פיקדון כבטוחה לאשראי, תנאי הקובע כי הפיקדון יישא ריבית המוכרת בשם: “ריבית זכות תנובה” כפי שהיה מקובל בתנובה מעת לעת.

בבקשה נאמר, כי תנובה מספקת ללקוחותיה מוצרי מזון באשראי, וכי על מנת להבטיח את פירעון החיובים בעד המוצרים שסופקו וכתנאי לאספקתם באשראי, דורשת תנובה מלקוחותיה להפקיד בידיה פיקדון כספי אשר ישמש כבטוחה לחובות הלקוחות כלפיה.

לדברי המבקשת שהחזיקה עד לשנת 2018 בבית המלון “פלטרין” בעיר טבריה, תנאי הפיקדון, אופן ניהולו, ומנגנון חישוב ריבית הזכות אותה נושא הפיקדון, מעוגנים ב”הסכם בדבר פיקדון כבטוחה”, וכי הסכם הפיקדון ותנאיו הוכתבו ונקבעו על ידי תנובה.

המבקשת מציינת כי עניינה של הבקשה לאישור תביעתה כייצוגית הוא בתנאי שנקבע בהסכם הפיקדון המסדיר את מנגנון חישוב ריבית הזכות אותה נושא הפיקדון. לטענתה, מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, וכי שיעורי הריבית הנמוכים בהם זוכה חשבון הפיקדון על ידי תנובה עולים כדי הפרת חובת תום הלב של תנובה בקיום הסכם הפיקדון.

בבקשה נטען, כי על רקע הנוסחה הנסתרת לפיה מחושבת הריבית אותה נושא הפיקדון, שיעורי הריבית בהם זוכתה חברת פלטרין בהתאם ל”ריבית זכות תנובה” הנם נמוכים באופן קיצוני עד כדי פי 3 פחות מתנאי הריבית המקובלים במשק בהתייחס לפיקדונות כספיים לזמן ארוך.

לדברי המבקשת, באמצעות עו”ד עופר ורד, היה על תנובה לקיים את חיובה החוזי בתום לב ולשלם לחברי הקבוצה המיוצגת (כל אדם או תאגיד שהפקיד בידי תנובה כספים כבטוחה לאשראי שהעמידה לו) ריבית הולמת וראויה השווה או לפחות הקרובה לשיעורי הריבית המשולמת בבנקים המסחריים עבור פיקדונות לזמן ארוך.

ואולם הלכה למעשה שילמה תנובה ריבית בשיעורים נמוכים באופן קיצוני מהריבית המקובלת בשוק לסוגי פיקדונות אלו, ובכך הפרה תנובה את חובת תום הלב, הפרה החשבת להפרה של החוזה.

לסיכום נטען בבקשה כי תנובה גייסה הלכה למעשה אשראי זול מלקוחותיה השונים חלף גיוס אשראי בתנאים מסחריים רגילים, ובכך התעשרה על חשבונם של חברי הקבוצה המיוצגת שלא כדין.

מתנובה לא התקבלה תגובה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*