ייצוגית נגד שופרסל בטענה להיותה צד להסדרים כובלים, במסגרתם מנעה תחרות בשוק המזון

לטענת המבקש, במסגרת הוראותיו של החוק לקידום התחרות בענף המזון שפורסם בסוף מרץ 2014 היה על שופרסל לבטל את כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין לה היא הייתה צד, כדי לאפשר למשכירים ושוכרים אחרים המעוניינים להשכיר או למכור נכסי מקרקעין לממכר מוצרי מזון המתחרים בשופרסל לעשות כן ובכך לאפשר תחרות. שופרסל פרסמה ב-30 ביולי השנה הודעה בדבר ביטול הסדרי הבלעדיות שלה במרכזים מסחריים

פריסת סניפים בבלעדיות של שופרסל
פריסת סניפים בבלעדיות של שופרסל (צילום מתוך הודעת שופרסל)

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 300 מיליון שקלים הוגשה ב-31 ביולי השנה נגד שופרסל בטענה להיותה צד להסדרים כובלים, במסגרתם מנעה תחרות בשוק המזון בינה לבין החברות המתחרות בה וחברות שיכלו להתחרות בה, וכפועל יוצא מכך מנעה הורדת מחירים במוצרי המזון וכפועל יוצא מכך הסבה נזקים משמעותיים לצרכניה.

לטענת המבקש, אמיר אור, המיוצג על ידי עורכי הדין יחיאל גבע וטל לביא, במסגרת הוראותיו של החוק לקידום התחרות בענף המזון שפורסם בסוף חודש מרץ 2014 היה על שופרסל לבטל את כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין לה היא הייתה צד, וזאת על מנת לאפשר למשכירים אחרים ושוכרים אחרים המעוניינים להשכיר ו/או למכור נכסי מקרקעין לממכר מוצרי מזון המתחרים בשופרסל לעשות כן ובכך לאפשר לחולל תחרות בשוק זה.

בניגוד להוראות חוק המזון, נאמר בבקשה, שופרסל לא טרחה לבטל 180 הסדרי בלעדיות בהם התקשרה בנכסי מקרקעין שכורים בהם היא מפעילה את הרשת, ולא הודיעה לבעלי נכסים נוספים במקרקעין אשר בבעלותה כי היא איננה עומדת על זכותה לבלעדיות בנכסים וכי לא תנקוט בהליכים לשם מימוש זכות זאת.

בכך, נטען בבקשה, הפרה שופרסל את חוק קידום התחרות בענף המזון, פגעה בתחרות, הפרה את חוק ההגבלים העסקיים ומכרה את מוצריה במחירים גבוהים יותר ממה שהייתה מוכרת אותם לו לא הייתה מפרה את החוק והייתה מאפשרת לקמעונאים אחרים בענף המזון לשכור או לרכוש נכסים ולהקים בהם עסקים מתחרים לממכר מוצרי מזון.

בבקשה נטען, כי שופרסל בהפרתה את החוק לקידום התחרות בענף המזון ובהיותה צד להסדרי בלעדיות במרכזים המסחריים ובקניונים הייתה צד להסדר כובל אשר גרם פגיעה בתחרות בינה לבין מתחרותיה וכתוצאה מכך לנזק משמעותי לצרכני מוצרי המזון בישראל שנאלצו לשלם יותר ממה שיכלו לשלם בגין מוצרי המזון שנרכשו ברשת שופרסל.

בבקשה מצוין, כי בימים אלה חתמה שופרסל בהסכמה על צו להסדרת התחרות בענף המזון – צו שיוגש לאישור בית הדין להגבלים עסקיים תוך חודש ימים. במסגרת הצו האמור התחייבה שופרסל לבטל בתוך 6 חודשים את 180 הסדרי הבלעדיות בהם התקשרה בנכסי מקרקעין שכורים בהם היא מפעילה את סניפיה. בנוסף עליה להודיע לבעלי נכסים נוספים במקרקעין כי היא אינה עומדת על זכותה לבלעדיות בנכסים אלו וכי לא תנקוט בהליכים לשם מימוש זכות זו.

שופרסל תוכל להיות צד להסדרי בלעדיות עתידיים ביחס ל-25 סניפים חדשים בלבד וזאת למשך שלוש שנים לכל היותר ולאחר מכן לא תוכל להתקשר בהסדרי בלעדיות במקרקעין כלל. במקביל, תשלם שופרסל קנס מוסכם בסך כ-8.9 מיליון שקל עקב הפרתה את הוראות חוק המזון. זאת לאחר שבדיקת הרשות להגבלים העלתה כי שופרסל האריכה 18 הסדרי בלעדיות להם הייתה צד, בניגוד לחוק המזון האוסר על התקשרות בהסדרי בלעדיות במקרקעין או בהארכת הסדרי בלעדיות קיימים באזורים בה יש לקמעונאי נוכחות משמעותית של מעל 30% מהחנויות באזור.

הודעת שופרסל בנושא: סוף להסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזים מסחריים וקניונים

שופרסל פרסמה ב-30 ביולי השנה הודעה בדבר ביטול הסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזים מסחריים וקניונים:

הממונה על הגבלים עסקיים הגיעה היום (30.7.2018) להסכמה על צו מוסכם עם חברת שופרסל לביטול כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין להם שופרסל צד. מהלך זה צפוי להקל על כניסת מתחרים העוסקים בממכר מוצרי מזון (לרבות מאפיות, חנויות לממכר פירות וירקות ומעדניות) לקניונים ומרכזים מסחריים. עוד תשלם שופרסל עיצום כספי מוסכם בגובה של כ-9 מיליון שקלים בגין הפרות של חוק המזון.

“במסגרת הצו המוסכם התחייבה שופרסל לבטל בתוך שישה חודשים כ-180 הסדרי הבלעדיות בהם התקשרה בנכסי מקרקעין שכורים בהם היא מפעילה את סניפי הרשת וכן להודיע לבעלי נכסים נוספים במקרקעין שבבעלותה, כי היא אינה עומדת על זכותה לבלעדיות בנכסים אלו וכי לא תנקוט הליכים לשם מימוש זכות זו. שופרסל תוכל להיות צד להסדרי בלעדיות עתידיים ביחס ל-25 סניפים חדשים בלבד ולמשך 3 שנים לכל היותר. לאחר מכן, לא תוכל שופרסל להתקשר בהסדרי בלעדיות במקרקעין כלל.

“במקביל שופרסל תשלם עיצום כספי מוסכם בגובה של כ-9 מיליון שקלים, בגין הפרת הוראות  חוק המזון. לפי בדיקת הרשות, שופרסל האריכה 18 הסדרי בלעדיות להם הייתה צד, בניגוד לחוק המזון, שאוסר על התקשרות בהסדרי בלעדיות במקרקעין או בהארכת הסדרי בלעדיות קיימים, באזורים בהם יש לקמעונאי נוכחות משמעותית של מעל 30% מהחנויות באזור.

“הסדרי הבלעדיות בהם עוסק הצו המוסכם הם הסדרי שכירות והסדרים דומים שמונעים מבעליו של קניון או מרכז מסחרי להשכיר חנויות לעסק המתחרה בשוכר. כך מבטיח השוכר את הגבלת התחרות בסביבתו המסחרית באופן העלול לפגוע בתחרות ובצרכנים.

“כזכור, לפני כשנה הגיעה הממונה על הגבלים עסקיים להסכמה על צו מוסכם עם סופר פארם, לפיו נדרשה סופר פארם לבטל את כל הסדרי הבלעדיות להם הייתה צד, למעט מספר סניפים חריגים. טרם הסכמה זו, בשנת 2005 קבעה רשות הגבלים עסקיים שהסדר בלעדיות במקרקעין שבין בנק דיסקונט לבין קניון הראל במבשרת ציון מהווה הסדר כובל אסור. אמנם מאז התמעטו הסדרי הבלעדיות במקרקעין, אך שופרסל נמנעה מלבטל בעצמה את הסדרי הבלעדיות להם הייתה צד ועל רקע זה מצאה הממונה לנכון להביא לסיומם של הסדרי הבלעדיות כאמור, ולהטיל על שופרסל עיצום כספי מוסכם בגובה של 9 מיליון שקלים על הפרת חוק המזון”.

תגובת שופרסל על הייצוגית לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*