ייצוגית נגד שופרסל בטענה כי פרסמה מודעות המכריזות על מחיר מבצע, כשבפועל לא קיימה את המבצע

לטענת המבקשת, שופרסל אינה מקפידה תמיד לכבד את המבצעים עליהם היא מכריזה במרכולי הרשת, וכך, בהגיע הלקוח לקופה, הוא מחויב לעיתים במחיר גבוה יותר מהמחיר המוצג על גבי השלט המוצמד למדף ואשר עליו נקוב מחיר מוזל של המצרך

סניף של שופרסל דיל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 10.5 מיליון שקל הוגשה כנגד שופרסל בטענה לפיה פרסמה מודעות המכריזות על מחיר “מבצע”, כשבפועל לא קיימה את ה”מבצע” וחייבה במחיר מלא.

המבקשת תחיה אנגלהרד מציינת תחילה, כי בחודש יולי אשתקד הוגשה כנגד שופרסל בקשה לייצוגית העוסקת במי שרכש מוצר ושילם בקופה מחיר גבוה מהמחיר שהוצג על אריזת המזון, ואולם הבקשה שהוגשה על ידה עוסקת ב”מבצעים”, בקבוצה שונה, ובשאלות של עובדה או משפט שונים.

בבקשתה הנוכחית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען, כי שופרסל אינה מקפידה תמיד לכבד את המבצעים עליהם היא מכריזה במרכולי הרשת, וכך, בהגיע הלקוח לקופה, הוא מחויב לעיתים במחיר גבוה יותר מהמחיר המוצג על גבי השלט המוצמד למדף ואשר עליו נקוב מחיר מוזל של המצרך.

זאת ועוד, לקוח המתלונן על הטעות בחיוב אינו האחרון שנפגע מכך, מאחר שהחיוב העודף נמשך גם לאחר תלונתו באין מפריע, והשלטים המכריזים על ה”מבצע” אינם מוחלפים.

לדברי המבקשת, על אף שהוגשה במחצית חודש נובמבר 2018 בקשה לייצוגית בעניין דומה שהסתיימה בהסדר פשרה, ממשיכה שופרסל להפר את החוק והתקנות.

אנגלהרד, לקוחה של שופרסל, מבקשת לייצג כל מי שרכש מוצרים במחירי מבצע ולרבות מבצעי מועדון, ושילם סכום העולה על המחיר המוצהר בסימון הרלוונטי, לרבות בשלט הנושא את פרטי המבצע. זאת, לפחות החל ממחצית חודש נומבר 2018 ועד למועד פרסום ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה או למתן פסק דין, לפי המוקדם ביניהם.

בנוסף לחיובה של שופרסל לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגין נזקיהם הממוניים והבלתי ממוניים, מתבקש בית המשפט לחייב אותה לתקן את מודעות המבצעים המפורסמות על ידה.

תגובת שופרסל לא התקבלה עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*