ייצוגית נגד רשת יוחננוף בטענה שהיא פוגעת בזכויות הפנסיה של עובדיה והופכת אותם לספקי אשראי

בבקשה נטען כי חברת מ. יוחננוף ובניו (1998) לא שילמה ועודנה אינה משלמת הפקדות לפנסיה ולפיצויים החל ממועד תחילת העסקתם ו/או בחלוף שלושה חודשים באופן רטרואקטיבי. תחת זאת, החברה מתחילה לבצע הפקדות רק בחלוף 6 חודשים, באופן מדורג, כאשר בכל חודש מבוצעת הפקדה רטרואקטיבית בעבור חודש אחד בלבד

רשת יוחננוף. צילום: ניר ודל, ויקימדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 67 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד רשת המרכולים יוחננוף, בטענה לפגיעה באופן שיטתי ומובנה בזכויותיהם הקוגנטיות של עובדיה.

בבקשה נטען כי חברת מ. יוחננוף ובניו (1998) לא שילמה ועודנה אינה משלמת לעובדיה שצו ההרחבה הענפי חל עליהם, המחזיקים בקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים פעילים, הפקדות לפנסיה ולפיצויים החל ממועד תחילת העסקתם ו/או בחלוף שלושה חודשים באופן רטרואקטיבי. תחת זאת, נטען בבקשה, החברה מתחילה לבצע הפקדות רק בחלוף 6 חודשים, וגם זאת אך באופן מדורג, כאשר בכל חודש מבוצעת הפקדה רטרואקטיבית בעבור חודש אחד בלבד.

המבקש, אלדר דנישבסקי, עובד לשעבר בחברה, טוען עוד כי מ.יוחננוף ובניו לא שילמה ועודנה אינה משלמת חופשת חגים לעובדיה שצו ההרחבה הענפי חל עליהם בשלושת חודשי עבודתם הראשונים בה, אם חלים ימי חג בתקופה זאת.

בבקשה נטען, כי בשל התנהלותה המפרה גרמה החברה לנזקים ברי פיצוי לעובדיה, שרבים מהם קשיי יום והיא הפכה אותם בעל כורחם לספקי האשראי שלה. לדברי המבקש, העובדים אותם הוא מבקש לייצג נמנים על ציבורים מוחלשים המועסקים בתנאים קשים ובשכר נמוך, ומכאן חשיבותה הציבורית הראשונה במעלה של הבקשה, אשר תאפשר את אכיפת הדין על החברה ותפצה את עובדיה על הפרת זכויותיהם.

בנוסף לסעד הכספי מתבקש בית הדין להורות לחברת מ. יוחננוף ובניו על תשלום הפקדות לפנסיה ולקרן פיצויים ודמי חגים ששולמו בחסר לעובדיה החל ממועד תחילת העסקתם ועד למועד תשלומם המלא בפועל. בנוסף, להוציא צו עשה קבוע המורה לחברה לשלם לעובדיה מכאן ואילך תשלום הפקדות לפנסיה ולקרן פיצויים החל ממועד תחילת העסקתם, בהתאם להוראות צו ההרחבה הפנסיוני, ולשלם דמי חגים החל ממועד תחילת העסקתם, בהתאם להוראות צו ההרחבה הענפי.

מרשת יוחננוף נמסר כי התביעה אינה מוכרת ולא התקבלה בחברה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*