ייצוגית נגד קוקה קולה בטענה לגביית מחירים מופרזים על מארזי פחיות 0.33 ליטר

קוקה קולה, טוענת המבקשת, מנצלת לרעה את כוחה וגובה מחירים מופרזים בגין המוצרים נשוא בקשת האישור, באופן הפוגע בציבור הצרכנים ומהווה הפרה של חוק התחרות הכלכלית. תגובת קוקה קולה: מדובר בבקשה שממחזרת טענות שמצויות בערעור בבית המשפט העליון על אישור בקשה לדון בייצוגית אחרת באותו נושא בדיוק. קבלת הערעור תסתום את הגולל אף על הבקשה הזו

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 39 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים מבני ברק (קוקה קולה). תביעה דומה נידונה עתה בבית המשפט.

במבוא לבקשת האישור נאמר כי במוקד שלה עומדים מוצרי הקוקה קולה: קוקה קולה זירו, וקוקה קולה דיאט במארזי פחיות של 0.33 ליטר, המיוצרים ומשווקים על ידי החברה המרכזית לייצור משקאות קלים במקטע השיווק החם (אפיק לשיווק משקאות קלים באמצעות רשתות השיווק השונות לצורך צריכה ביתית כאשר המשקאות אינם מקוררים).

קוקה קולה, טוענת המבקשת אתי לוי חדד, המהווה זה שנים ארוכות בעלת מונופולין בשוק הקולה (הרגיל והדיאט), מנצלת לרעה את כוחה וגובה מחירים מופרזים בגין המוצרים נשוא בקשת האישור, באופן הפוגע בציבור הצרכנים ומהווה הפרה של חוק התחרות הכלכלית (שמו הקודם: חוק ההגבלים העסקיים).

לבקשת האישור צורפה חוות דעת מומחה של ד”ר כורש גליל, אשר לפי ממצאיה, ב-6 השנים האחרונות מארזי הפחיות קוקה קולה זירו ו- קוקה קולה דיאט, המשווקים לרוב בשוק החם במארזים של 6 פחיות, מתומחרים בסך ממוצע של 5.52 שקל ביתר לליטר משקה לעומת המוצרים המתחרים, דהיינו פער בשיעור ממוצע של כ-141%, מסך מחיר המשקה שנגבה מהצרכן.

בבקשה נטען, כי מדובר בתמחור מופרז באופן מובהק באופן שבו גובהו של המחיר ומידת ההפרזה  דוקרים את העין וברורים לכול (כלשון הממונה על ההגבלים העסקיים בגילוי דעת לפני כשנתיים).

המומחה קובע בחוות דעתו, כי סך הנזק לציבור הנובע ממדיניות התמחור של קוקה קולה בגין המוצרים נשוא בקשת האישור ב-7 השנים האחרונות על פי מבחן ההשוואה שבוצע על ידו לשנים 2013-2018 תוך השוואת מחיר פחיות קוקה קולה למחיר המשקה המתחרה פפסי קולה, עומד על כ-38 מיליון שקל.

בבקשה מצוין, כי מאז הכרזתה של קוקה קולה כבעלת מונופולין בשוק משקאות הקולה (הרגיל והדיאט) לפני כ-20 שנים וחרף הוראות ברורות שניתנו לה, כאשר כוח השוק שלה בשוק הקולה רק גדל עד שכיום הוא עומד על כ-88% והיא שולטת בשוק הקולה בצורה כמעט מוחלטת, היא נקטה בפעולות בלתי לגיטימיות כדי לדחוק החוצה את מתחרותיה בשוק ולשמר את מעמדה המונופוליסטי על חשבון הציבור.

עוד נאמר בבקשה, כי לפני כשנתיים הודיעה הממונה על ההגבלים העסקיים על כוונתה להטיל על קוקה קולה עיצום כספי בסכום חסר תקדים של 62 מיליון שקלים בכפוף לשימוע, בגין הפרת ההוראות שניתנו לה כבעלת מונופולין, ונקיטה במספר פרקטיקות אנטי תחרותיות שנועדו לשמר את כוחה המונופוליסטי.

מהחברה המרכזית לייצור משקאות קלים נמסר: “מדובר בבקשה שממחזרת טענות שמצויות בערעור בבית המשפט העליון על אישור בקשה לדון בייצוגית אחרת באותו נושא בדיוק. קבלת הערעור תסתום את הגולל אף על הבקשה הזו”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*