ייצוגית נגד נביעות וטמפו בטענה לייחוס חוויית צריכה של מים למוצרים מסדרת “מים בטעמים”

לטענת המבקש, נביעות וטמפו פעלו באימתנות שיווקית דידקטית ומתוחכמת על מנת ליצור שקילות תודעתית אצל הצרכן כאילו עסקינן במים מינרליים עם תוספות זניחות, מקום בו לכל היותר מדובר במשקה ממותק עם תוספי מזון הקיימים בכל מוצר הנמנה על פלח שוק המשקאות הקלים. תגובת נביעות: זוהי תביעה ללא כל בסיס, מדובר במשקה על בסיס מים ותוספות וכך הוא מוצג ומשווק

מים בטעמים של נביעות. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד נביעות וטמפו בטענה להטעיה צרכנית על ידי ייחוס חווית צריכה של מים למוצריהן הנמנים על סדרת המוצרים “מים בטעמים”: “מים בטעמים נביעות + לגוף לנשמה”, “נביעות+ מכיל רכיבי פרי”, ו-“מים בטעמים סאן בנדטו חווית צריכה של מים”. זאת, באמצעות הכינויים המסחריים והסמליים המזוהים אצל הציבור עם צריכת מים, פרסום ומיתוג. זאת, אף שאינם מהווים “מים” ואינם עונים על ההגדרות הנורמטיביות החלות על מצרך מזון המהווה “מים”, אלא משקאות עם חומרי טעם וריח, סוכרים ותוספי מזון שונים לעיבוד המוצר.

לדברי המבקש, צפריר פורטנוי, ברור כי המוצרים הללו הם ללא סייג “משקאות לא כוהליים” ועל כן אין ליחס להם חווית צריכה של “מים”, הן באמצעות פרסום ומיתוג והן באמצעות אקט מכוון של הפרת חובת גילוי בהתוויית הטובין הנגלית לצרכן.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי כאשר רוכש צרכן מוצר אשר הנו כל היותר “משקה” אשר מותג, משווק, מעוצב ומפורסם כ”מים מינרליים בטעמים” מיצרניות אשר עיקר פעילותן הוא ייצור ושיווק מים מינרליים, נהיר כי בהיבט תפיסתו הצרכנית וציפיותיו מן המוצר, עסקינן במוצר בריאותי חיוני. כזה שאינו אוחז בערכים תזונתיים משמעותיים ושאינו מכיל תוספת סוכרים ממותקים שונים ותוספות שונות ומגוונות הקיימות כחלק אינטגרלי במיני המשקאות הקלים.

לטענת המבקש, נביעות וטמפו פעלו באימתנות שיווקית דידקטית ומתוחכמת, על מנת ליצור שקילות תודעתית אצל הצרכן כאילו עסקינן במים מינרליים עם תוספות זניחות, מקום בו לכל היותר מדובר במשקה ממותק עם תוספי מזון הקיימים בכל מוצר הנמנה על פלח שוק המשקאות הקלים.

בבקשה נטען, כי נביעות וטמפו בחרו להתוות את המוצרים הרלוונטיים באופן בו בצד הפרונטלי של אריזת המוצר ובצד הגלוי לעיני הצרכן בשעת הצגת הטובין למכירה, הוסתר שמם של המוצרים (משקאות קלים בטעם) מתוך חששן כי היוודעות הצרכן למוצרים כהווייתם תפחית את ערכם בעיניו.

מבחינה אינטואיטיבית, מציין המבקש, כי כאשר צרכן נחשף לסמליל המסחרי נביעות ולמותג סאן בנדטו, השפה הגרפית המוצגת וזהות המותג וסימני המסחר של נביעות וטמפו מתקשרים בעיניו לצריכת מים. לדבריו, נביעות וטמפו יודעות כי הסמלילים המסחריים שלהן ו/או סימני המסחר שלהן מזוהים אצל הצרכן עם צריכת מים מינרליים, וכי הן עשו כל שלאל ידן על מנת לייצר שקילות אינטואיטיבית אצל הצרכן כי עסקינן במוצר מזון האוחז בתכונות ובמאפיינים הזהים ו/או שקולים לצריכת מים.

זאת, בין באמצעות הסתרת “שם המזון” מן הצד הפרונטלי הנגלה לעיני הצרכן עם חשיפתו לטובין, בין באמצעות מצגי שווא כוזבים בפרסום, ובין באמצעות הסוואת מהות המוצר באמצעות הכינויים המסחריים והסמלילים המזוהים אצל הציבור עם צריכת מים, ובכך להביא לכדי הכשלה מכוונת של רצון הפרט להיוודע לטובין כהווייתם.

בכל הנוגע לסדרת מוצרי “נביעות+ רכיבי פרי” נאמר בבקשה, הרי שלא רק שנביעות הטעתה את הצרכן לסבור כי עסקינן במים עם רכיבי פרי בלבד, וכי מתיקות המוצר, אם בכלל קיימת, הושגה באמצעות רכבי הפירות מושא טעם המוצר, אלא נביעות אף יצרה מצג מטעה נוסף באמצעות איורי הפרי המתנוססים על גבי חזית המוצרים, שעה שכלל הם אינם מכילים את רכיבי הפרי מושא הטעם והסימון הגרפי.

לסיכום נטען בבקשה כי נביעות וטמפו הפרו את חובתן שלא להטעות את ציבור הצרכנים, בין באמצעות פרסום ובין באמצעות התוויה בפרטים מהותיים באשר לטובין, בכלל זה הטיב, המהות, הסוג, השם או הכינוי המסחרי של סדרת המוצרים מושא הבקשה הנדונה.

המבקש מעריך את היקף התביעה המצרפי כנגד נביעות על הסך של כ-10 מיליון שקל וכנגד טמפו על סך של כ-3 מיליון שקל.

תגובת נביעות: “זוהי תביעה ללא כל בסיס, מדובר במשקה על בסיס מים ותוספות וכך הוא מוצג ומשווק”.

תגובת טמפו לא התקבלה עד כה.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*