ייצוגית נגד מי עדן: אינה מבליטה על האריזה כי חל שינוי במקור המים המינרליים ובשיטת הפקתם

לטענת המבקש, עם המעבר של החברה להפקת מים מינרליים ממקור חדש לפני כחודש, לא עוד מי מעיין ובשיטה חדשה של קידוח באדמה בעומק של 280 מטר, שהביא עמו לשינוי מהותי בהרכב המינרלי של המים המינרליים אותם מפיקה מי עדן, כולל שינויים לרעה, שומה היה על מי עדן ליידע את ציבור לקוחותיה באמצעות פרסום מידע מלא, ברור ומובלט על אריזות הבקבוקים

מי עדן - הודעה על השינוי באתר החברה. צילום מסך
מי עדן - הודעה על השינוי באתר החברה. צילום מסך

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 2.5 מיליון שקל הוגשה לבית משפט השלום בחיפה כנגד חברת מי עדן. זאת, בטענה להטעיית לקוחותיה כתוצאה מהימנעותה מלהבליט על אריזות מוצריה את דבר קיומו של שינוי מהותי ביותר מבחינתם – שינוי מקור ושיטת הפקת המים המינרליים על ידה, וכפועל יוצא מכך שינוי כמות המינרלים הנמצאים במים מינרליים אלה.

במשך שנים רבות, נאמר בבקשה שהוגשה על ידי חגי רושקנסקי, התרגלו לקוחות החברה לקנות מים המופקים על ידה ממעיין הסלוקייה ברמת הגולן, ובהתאם להרכב מינרלי ידוע. מן הסתם, מציין המבקש, לקוחות מי עדן לא נהגו לקרוא את האותיות הקטנות שבתחתית אריזת הבקבוקים ו/או על חלקן הצדדי או האחורי של תוויות הכדים או של תוויות הבקבוקים כל פעם מחדש עם כל קנייה.

אי לכך, עם המעבר של החברה להפקת מים מינרליים ממקור חדש לפני כחודש, לא עוד מי מעיין ובשיטה חדשה של קידוח באדמה בעומק של 280 מטר, מעבר שהביא עמו לשינוי מהותי בהרכב המינרלי של המים המינרליים אותם מפיקה מי עדן, כולל שינויים לרעה, שומה היה על מי עדן ליידע את ציבור לקוחותיה על אודות הדבר באמצעות פרסום מידע מלא, ברור ומובלט על אריזות הבקבוקים או על תוויות הכדים או על תוויות הבקבוקים.

אולם, כך טוען המבקש, מי עדן לא עשתה כן בחוסר תום לב, עת הנחת העבודה שלה הייתה ובצדק, כי ללא סיבה מיוחדת לא יטרח ציבור לקוחותיה להתחיל פתאום לדקדק באותיות הקטנות המצויות בתחתית האריזות וכתוצאה מכך הטעתה מי עדן הלכה למעשה את לקוחותיה.

לדברי המבקש, בעיצוב וצבעי האריזות והתוויות של הבקבוקים והכדים לא חל שינוי בעקבות המעבר להפקת מים מינרליים מהמקור החדש. לטענתו, לכיתוב “מופק ממקור בזלתי עדן 1” משמעות עמומה שאינה מלמדת בהכרח כי מי עדן עברה להפקת מים מינרליים ממקור חדש שאינו מעיין הסלוקייה ובשיטה חדשה הכרוכה בקידוח באדמה. בהחלט יתכן, נאמר בבקשה כי מבחינת לקוחותיה של מי עדן המלל החדש יובן כשם חדש אותו בחרה החברה לקרוא לאותו מקור ממנו היא מפיקה את המים במשך שנים רבות.

אם לא די בכך, לדבריו, הרי שגם לקוח מי עדן שהצליח להבין כי החברה עברה להפקת מים מינרליים ממקור חדש ובשיטה חדשה, לא יוכל לדעת כיצד השתנה אם בכלל ההרכב המינרלי של המים המינרליים. לצורך כך היה על מי עדן לציין על גבי האריזות באופן ברור ומובלט כי חל שינוי בהרכב המינרלי של המים המינרליים, ואף לצרף טבלת השוואה בין ההרכב המינרלי הקודם לזה החדש, ואולם לשינוי המהותי שחל ביחס למים אותם מפיקה מי עדן לא ניתן גילוי כדין על ידה.

מי עדן, נטען בבקשה, השאירה ביד הגורל את נושא ידיעת ציבור לקוחותיה על שינויים מהותיים שחלו במים המינרליים אותם היא מפיקה. יתירה מכך, עיון בתוכן אתר המרשתת של מי עדן מעלה, כי ניתן עדיין למצוא בו מידע מטעה לפיו מי עדן עודנה מפיקה מים מינרליים ממי מעיין הסלוקייה.

תגובת מי עדן: “טרם התקבלה התביעה, עם קבלתה, נלמדה ונגיב בהתאם”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*