ייצוגית נגד יינות ביתן וטיב טעם בטענה להטעיה בסימון האורז ותיאורו

לטעת המבקשות, בדיעבד הסתבר להן מתוך עיון באריזות המוצרים כי הן הוטעו לחשוב כי מקורו של האורז התאילנדי שרכשו אינו בהכרח מתאילנד, כפי שמופיע במוצנע ובאותיות קטנות בצד האריזה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 1.7 מיליון שקל הוגשה לבית משפט השלום בחיפה כנגד רשתות המזון יינות ביתן וטיב טעם. זאת בטענה להטעיה חמורה של רוכשי מוצרי אורז מעובד המשווקים על ידן תוך סימונם בצירוף שם גיאוגרפי לציון סוג האורז או כסימון “שם מקובל” כמשמעותו בתקן הישראלי, ובמקרה של טיב טעם אף תחת כינויי איכות כ”משובח” ו”מובחר”, תיאורים מטעים, העומדים בניגוד לחוק ולתקנים המחייבים, והכול במטרה להגדיל את מכירותיהם.

כתוצאה מכך טוענות המבקשות: כהן סגלוביץ חגית ואביבית בן משה, מוטעים הצרכנים לרכוש ולצרוך את המוצרים במקום מוצרים אחרים ולעיתים זולים יותר, ובנוסף לנזקיהם הכספיים נגרמים להם נזקים בדמות פגיעה באוטונומיה וביכולתם לקבל החלטות צרכניות מושכלות על פי העדפותיהם האישיות, וכן עוגמת נפש רבה, עת מסתבר להם כי ברכישתם את המוצרים הללו הם הוטעו על ידי יינות ביתן וטיב טעם.

המבקשות מציינות, כי רכשו בסניפי טיב טעם ויינות ביתן “אורז תאילנדי”,”אורז איטלקי משובח” להכנת ריזוטו” ו”אורז פרסי” וזאת על רקע הצגתם ופרסומם כאורז שמקורו בתאילנד ואורז שמקורו באיטליה, ולפיכך בעלי תדמית של אורז איכותי יותר מאשר אורז רגיל.

אולם בדיעבד הסתבר להן מתוך עיון באריזות המוצרים שרכשו, כי הן הוטעו לאכזבתן הרבה ולכעסן, וכי מקורו של האורז אינו בהכרח מתאילנד, כפי שמופיע במוצנע ובאותיות קטנות בצידה של האריזה. לדברי  המבקשות, לא זו בלבד שכינוי האורז בשם גיאוגרפי הוא מטעה ואסור על פי החוק, אלא שגם סימונו ותיאורו של האורז (האיטלקי) בכינוי איכות משבח הנו אסור ומנוגד לחוק, ואף אינו רלוונטי, מאחר שאינו מאפשר לצרכן להעריך את איכותו ותכונותיו הרלוונטיות, כגון צורת העיבוד, צורת הגרעין ותכולת הגרגרים השבורים.

בבקשה נטען, כי מדובר בתופעה של ממש החוזרת על עצמה במספר מוצרי אורז המסומנים בכינויי איכות כ”מובחר” ובשם גיאוגרפי לציון סוג האורז, כשלעיתים מקור האורז בכלל בארץ אחרת, ובכל מקרה סימון כאמור אסור על פי החוק והתקנים והוא מטעה.

לדברי המבקשות, מטרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנדונה היא להביא להפסקת ההטעיה של הצרכנים ולפצותם על הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים שנגרמו להם בעטייה.

תגובות הנתבעות לא התקבלו עד כה.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*