ייצוגית נגד יוניליוור וטבעול על הקטנה של אריזות מוצרים ושיווקם במחיר זהה, ללא גילוי הולם לצרכן

נטען כי חזות המוצרים המוקטנים ומחירם הנו זהה לאריזות הרגילות, תוך שהגילוי ביחס להקטנת המוצרים הנו דל, מוסתר ובניגוד להוראות הממונה על הגנת הצרכן, כך שלמעשה יוניליוור וטבעול ייקרו את מוצריהן באופן סמוי. הכוונה לחטיפי הממתקים בשם "קליק" ולמוצרי מזון מן הצומח בשם "טבעול"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של כ-30 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד יוניליוור ישראל מזון וטבעול תעשיות מזון בטענה להטעיה צרכנית. זאת בהתייחס לחטיפי הממתקים הידועים כמותג בשם “קליק” באריזות של 75 גרם, המיוצרים ומשווקים על ידי יוניליוור, וכן בהתייחס למוצרי מזון מן הצומח הידועים כמותג בשם “טבעול”, המיוצרים ומשווקים על ידי טבעול תעשיות מזון.

בבקשה נטען, כי במהלך השנים האחרונות החלו יונילוור וטבעול לשווק במקביל לאריזות הרגילות, אריזות נוספות של מוצריהן האמורים במשקלים מוקטנים אשר חזותם על המדפים ומחירם הנו זהה לאריזות הרגילות, תוך שהגילוי ביחס להקטנת המוצרים הנו דל, מוסתר ובניגוד מוחלט להוראות והנחיות הממונה על הגנת הצרכן, כך שלמעשה יוניליוור וטבעול ייקרו את מוצריהן באופן סמוי.

לטענת המבקש אולג ציפורן המוצרים הרלוונטיים התכווצו, משקלם קטן, וזאת ללא כל בידול חזותי וללא כל הבלטה ובמחיר זהה, דהיינו עליית מחירים סמויה. יונילוור נאמר בבקשה הסתפקה לעיתים במונח הסתום “משקל חדש” ולעיתים לא כתבה דבר עת הקטינה את מוצרי קליק בשיעורים שבין גרם ל-5 גרם, שמרה על אתו מחיר, ולמעשה גרמה לעליית מחירים סמויה ממוצעת של 15.3 אחוז של המוצרים ולהפסד כספי של הצרכנים והכול מבלי שאלו ידעו על כך.

טבעול נטען עוד בקשה לא גילתה לצרכנים בהבלטה בחלק העליון של האריזה ובגודל אותיות ראוי, כי המוצרים שלה התכווצו, תחת זאת הקטינה טבעול את מוצריה בשיעורים בממוצע של 100 גרם ל-35 גרם, שמרה את מוצריה באותו מחיר, ובפועל גרמה לעליית מחירים סמויה וממוצעת של כ-20 אחוז אשר לא גולתה לצרכן.

אשר על כן על יוניליוור וטבעול להשיב כסף זה לציבור הצרכנים המוטעה.

תגובת יוניליוור: “נלמד את כתב התביעה ונגיב בבית המשפט”.

מאסם (טבעול) נמסר: “קיבלנו את כתב התביעה ונענה עליו בבית המשפט”.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*