ייצוגית נגד חברת נני על שיווק מכונות קפה פגומות שמזהמות בעופרת משקאות חמים בניגוד לתקן

חברת נני, שבבעלותה של טמפו, משמשת כיבואנית והמשווקת הבלעדית של מכונות קפה מסוג Rancilluo, שחלק מהן יובאו ושווקו לבתי קפה על ידי החברה בניגוד להוראות תקנות בריאות העם והתקן השראלי וחלקן עדיין בשימוש למרות אזהרות משרד הבריאות

מקור: Pixabay
אילוסטרציה. מקור: Pixabay

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 540 מיליון שקל הוגשה כנגד חברת נני שבבעלותה של טמפו, והמשמשת כיבואנית והמשווקת הבלעדית של מכונות קפה מסוג Rancilluo. זאת, בטענה לפיה רמות העופרת במשקאות החמים המגיעות מחלק ממכונות הקפה שיובאו ושווקו לבתי קפה על ידי החברה הן בניגוד להוראות תקנות בריאות העם והתקן השראלי.

במבוא לבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר, כי עניינה במשקאות חמים שצרכו המבקשים וכך גם צרכנים אחרים ממכונות קפה שיובאו או שווקו על ידי חברת נני, בלי שהצרכנים שיערו בנפשם כי המכונות פגומות ומכניסות לכוסות המשקה החם שלהם כמויות עופרת החורגות מהמותר בדין ובתקן הישראלי.

בבקשה נאמר, כי משרד הבריאות פרסם במחצית חודש ינואר 2017 אזהרה לציבור, ממנה ניתן ללמוד כי לריכוזי עופרת החורגים מהתקן עלולים להיות השלכות על בריאותם של הצרכנים. לטענת המבקשים חברת נני הפרה בשיטתיות הוראת חוק קוגנטיות שנועדו להגן על הציבור – תקנות בריאות העם והתקן הישראלי – ודי בכך לצורך הגשת תביעה זו. על פי התביעה, אף לאחר פרסום האזהרה בידי משרד הבריאות פעלה חברת נני בעצלתיים ובאדישות ונמנעה מלהורות על השבתה מידית של כל מכונת קפה החשודה כפגומה.

בבקשה נטען כי כחמש שנים ממועד תחולת תקנות בריאות העם וכשנה וחצי ממועד פרסום האזהרה של משרד הבריאות, עדיין מוצבות בבתי קפה מכונות שיובאו או שווקו על ידי חברת נני. זאת למרות שבעקבות בדיקות שערכה החברה בעצמה, מהן עלה כי מדובר במכונות פגומות, התקבלה החלטה להחליפן. הכול, בלי שהצרכנים מודעים לכך שהם צורכים עופרת בכמות אסורה, ואף משלמים על כך במיטב כספם.

המבקשים: זכי סחליה, דב אשר, אופק שמאי ויוסי אביטל, מציינים כי למיטב ידיעתם בין בתי הקפה לבין חברת נני מתקיים קשר מתמשך ארוך טווח, ובתי הקפה עושים שימוש במכונות הקפה המיובאות על ידי החברה נדרשים לרכוש ממנה באופן שוטף גם את הקפה עצמו, ומכאן שלחברה אינטרס כלכלי מובהק להגדיל את הכנסותיה על ידי הגברת השימוש במכונות הקפה.

תגובת החברה לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*