ייצוגית נגד הנהלת מלון באילת: מתעלמת מכך שעובדיה עושים משמרות לילה

חברת המלון החליטה כי ההוראה שבחוק שעות עבודה ומנוחה המחייבת תשלום בגין שעות העבודה הנוספות, אינה חלה עליה וכי היא אינה משלמת את שעות העבודה הנוספות הקבועות בדין. על פי התובעים שעבדו במלון בביטחון ובמטבח, ההנהלה אינה משלמת להם כדין

משמרות לילה במטבח. צילום אילוסטרציה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד הנהלת מלון באילת (השם שמור במערכת) בטענה להתנהלות פסולה וחמורה בשל הפרתה את חובתה הקוגנטית לתשלום שעות נוספות. זאת עת היא מתעלמת מהעובדה לפיה עובדיה מבצעים “עבודת לילה” באופן קבוע כחלק מסידור עבודתם ואינה משלמת להם בגין שעות העבודה הנוספות המתחייבות ממתכונת העסקה זו.

בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי עובד המבצע משמרת ששעתיים לפחות מתוכה הן בין השעות 22:00 ועד 06:00 זכאי לתשלום שעות נוספות החל מהשעה השמינית. ואולם חברת המלון החליטה כי ההוראה שבחוק שעות עבודה ומנוחה המחייבת תשלום בגין שעות העבודה הנוספות, אינה חלה עליה וכי היא אינה משלמת את שעות העבודה הנוספות הקבועות בדין.

לדברי המבקשים אלכסנדר שפירא ויבגניה קובייצבה, שהועסקו במלון באילת בתפקידים שונים (בביטחון ובמטבח המלון), כאשר הוצגו הדברים בפני החברה תחילה במסגרת פגישה ולאחר מכן במכתב התראה בטרם הגשת בקשת אישור זו, הובהר כי לחברה אין כל כוונה לשלם את השכר המגיע לעובדיה במלואו וכדין, ואף הועלו טיעונים ותירוצים חסרי בסיס בניסיון להתחמק מתשלום השכר ולהצדיק את ההימנעות מתשלומו.

משכך מוגשת בקשת אישור זו במסגרתה מתבקש בית הדין לעבודה להביא לסיום את התנהלותה הפסולה, החמורה, הרוחבית, האחידה וחסרת תום הלב באופן קיצוני במיוחד של החברה שהפרה את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, ולהורות על תשלום שעות עבודה נוספות בהתאם לזכות הקוגנטית הקבועה בדין.

המבקשים מציינים כי לאחר שהחברה תחשוף את הנתונים הרלוונטיים וכן נתונים אחרים הם ובית הדין יוכלו לעמוד על גובה הנזק שנגרם לעובדים, ואף ניתן יהיה למנות מומחה מתאים במידת הצורך בכדי לבצע השבה לעובדים. יחד עם זאת בשים לב להיקף המועסקים בחברה ולפרק הזמן הארוך במהלכו קופחו זכויות העובדים הרלוונטיים, ההערכה היא שהיקף התביעה המצרפי מוערך במיליוני שקלים רבים.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*