ייצוגית נגד המפעילה של רשת ארומה בטענה למכירת מוצרי מזון באיכות נמוכה מזו שהוצגה לציבור

לדברי המבקשים, ככל הידוע להם מכרה הנתבעת באמצעות זכייניה השונים בין השנים 2015-2019 מוצרי מזון הכוללים רכיב עגבניות באיכות נמוכה מזו שפרסמה והציגה לציבור, באופן העולה כדי הטעיה צרכנית

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בהיקף מצרפי מוערך של יותר מ-2.5 מיליון שקל נגד חברת שפע זיכיונות המפעילה כ-150 סניפים תחת המותג “ארומה“, בטענה להטעיה צרכנית.

לדברי המבקשים, בנימין בריש, נתנאל ים ואביעד רייפר, ככל הידוע להם מכרה הנתבעת באמצעות זכייניה השונים בין השנים 2015-2019 מוצרי מזון הכוללים רכיב עגבניות באיכות נמוכה מזו שפרסמה והציגה לציבור, באופן העולה כדי הטעיה צרכנית.

לטענת המבקשים, הדבר הסב ללקוחות נזקים ממוניים ובלתי ממוניים דוגמת עוגמת נפש, תסכול, תחושת מרמה, כעס, אכזבה, עלבון, וכן לפגיעה באוטונומיה לבחור היכן לרכוש ומה להכניס לגופם.

בבקשה נאמר, כי שפע זיכיונות טענה במישור העובדתי בפני ציבור לקוחותיה כי מוצריה הם בעלי תכונות ואיכויות בטיב ייחודי העולה על מוצרים חלופיים המוצעים על ידי המתחרים, כאשר בפועל מוצרי המזון שמכרה בתקופה הרלוונטית כללו עגבניות נחותות מזן המגי, שאין בהן כל ייחוד.

לטענת המבקשים שפע זיכיונות הטעתה את לקוחותיה בדבר טריות העגבניות, לא גילתה להם בדבר תכונות נחותות של העגבניות שמכרה במוצריה השונים, ונתנה להם את התחושה לפיה המוצרים אותם הם צורכים מורכבים בין היתר מעגבניות המגי האיכותיות והיקרות, ואולם בדיעבד הסתבר ללקוחות כי שילמו ביתר בגין מוצר חסר. לדברי המבקשים, בחשבון גס גבתה שפע זיכיונות מלקוחותיה בגין המוצרים כ-75% ביתר למול חלופה קיימת, והטעתה אותם באופן שמנע מהם לרכוש מוצר תחליפי אחר.

בבקשה נטען, כי שפע זיכיונות הטעתה בזדון את לקוחותיה שנסמכו על מיצובה בשוק הישראלי, ועל פרסומיה ומצגיה לפיהם הוא עושה שימוש ברכיבים איכותיים במוצריה, על מנת להשיג נתח שוק רב ומיצוב תחרותי פסול על חשבון מתחריה.

תגובת הנתבעת לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*