ייצוגית נגד אסם בטענה להטעיה צרכנית במשקל הקרקרים של לחמית

סביר להניח, נאמר בבקשה, כי תגובתה של אסם תיסוב סביב התואנה שאלה מוצרים הנבדלים זה מזה, כי אין המדובר בסדרה אחידה וכי המוצרים הוותיקים לא הוקטנו. לפי התביעה, הטענה אינה נכונה, כי מדובר בסדרה שקיימים בה מוצרים ותיקים שנשאו תכולה קבועה של 230 גרם והנמכרים לצד המוצרים מופחתי המשקל

מוצרי לחמית של אסם. צילום: יח"צ
מוצרי לחמית של אסם. צילום: יח"צ

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד חברת אסם השקעות בטענה להטעיה צרכנית. זאת, על ידי הפחתת תכולת מוצרי סדרת הקרקרים מחיטה מלאה עם תוספות של המותג לחמית בתכולה כוללת הפחותה מ-230 גרם והנושאים משקל כולל של 160-200 גרם. דהיינו, הקטנת התכולה בשיעורים שבין 13%-30.43% ביחס למשקל הרגיל של המוצרים. זאת בנוגע לסדרת הקרקרים של לחמית עם תוספות של דגנים ו/או רכיבים שונים להעשרה, אותם שיווקה אסם במשך השנים במשקל קבוע של 230 גרם.

בבקשה נאמר, כי נראותן החזותית של האריזה היא ללא שוני פיזי מהותי בהשוואה לאריזות הראשוניות של לחמית עם תוספות בתכולה קבועה של 230 גרם, וכי אסם מסתירה את העובדה כי מדובר באריזות מוקטנות ו/או בתכולה מופחתת.

סביר להניח, נאמר בבקשה, כי תגובתה של אסם תיסוב סביב התואנה כי עסקינן במוצרים הנבדלים זה מזה, כי אין המדובר בסדרה אחידה, וכי המוצרים הוותיקים לא הוקטנו.

ואולם אין הדבר נכון מאחר שמדובר בסדרה שקיימים בה מוצרים ותיקים וראשוניים אשר יצאו לאור כלחמית חיטה מלאה עם תוספות שונות, אשר נשאו וחלקם עדיין נושאים תכולה קבועה של 230 גרם והנמכרים לצד המוצרים אשר הוספו מעת לעת למגוון הסדרה באורח כמותי מופחת.

לטענת המבקשת דליה שגב אשת תעשייה וניהול היא גילתה כי קיימות תכולות מופחתות בשיעורים משתנים ומהותיים במגוון מוצרי הלחמית, ולדבריה לא היה ניתן להבחין במעמד הקניות אותן ביצעה בכל שונות פיזית בין מגוון אריזות הלחמית כאשר מחירן אף היה זהה פעמים רבות, ולא נרשם כי מדובר באריזות מופחתות בכמות.

בית המשפט מתבקש להורות לאסם לתקן את הליקויים, לאסוף את מוצרי הלחמית נשוא בקשה זו מן המדפים, להוסיף את תכולת המוצר שנגרעה מאריזות הלחמית עם תוספות, כך שמשקל המוצרים במגוון יהיה כמשקל הרגיל הראשוני של המוצרים, קרי 230 גרם, ו/או לסמן באופן מובהק “תכולה מופחתת בשיעור… מן המוצרים במשקל 230 גרם”. בנוסף, לסמן את הבהרת המשקל המוקטן ומשקלן של מוצרי לחמית המוקטנים באופן מובלט ובגודל הזהה לאותיות שם המוצר.

עוד מתבקש בית המשפט לחייב את אסם להשיב ללקוחותיה את מלוא התמורה ששולמה על ידם בעבור מוצרי הלחמית נשוא הבקשה, בצירוף פיצויים בגין הנזק הבלתי ממוני שנגרם להם. בשלב זה ובהיעדר נתונים ביחס לשיעור הנזק, מעמידה המבקשת את סכום התביעה המצרפי על הסך של 10 מיליון שקל.

תגובת אסם: “אסם נוהגת לנהל הליכים משפטיים בבתי המשפט”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*