ייצוגית בהיקף כ-10 מיליון שקל נגד רשת ויקטורי בטענה לתשלום החזרי נסיעה בחסר לעובדי הקופה

במבוא לבקשה נאמר, כי הרשת בחרה לנצל את כוחה הרב מול עובדים חלשים, זמניים, חסרי ברירות, אשר עובדים בתמורה לשכר מהנמוכים במשק, הן בדרך של אי תשלום החזרי הנסיעה כנדרש, הן באמצעות חיובם לרכוש בגדי עבודה בניגוד לתקנת הציבור וניכוי סכומי כסף משכרם בגין "רכישה" זו

סניף של רשת ויקטורי. צילום: ניר ודל, ויקימדיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 10 מיליון שקל הוגשה כנגד רשת ויקטורי בטענה לתשלום החזרי נסיעה בחסר לקופאים ברשת, ניכויים שלא כדין משכר עבודתם, תשלום שכר נמוך משכר מינימום וחיובם לרכוש בגדי עבודה.

הבקשה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה על ידי שירה שובל ואורטל ארדן שהועסקו כקופאיות בסניף ויקטורי ברחוב בר יהודה בחיפה.

במבוא לבקשה נאמר, כי רשת ויקטורי בחרה לנצל ניצול ציני את כוחה הרב מול עובדים חלשים, זמניים, חסרי ברירות, אשר עובדים בתמורה לשכר מהנמוכים במשק, וזאת על ידי עבירות על החוק. הן בדרך של אי תשלום החזרי הנסיעה להם זכאים עובדיה, הן באמצעות חיובם לרכוש בגדי עבודה בניגוד לתקנת הציבור, וניכוי סכומי כסף משכרם בגין “רכישה” זו, והכול בניגוד מוחלט לדין.

בבקשה נטען, כי ויקטורי נמנעה מלשלם לעובדים את דמי הנסיעה ובחרה לשלם להם סכומים נמוכים בהרבה מהמוגדר בצו ההרחבה, חייבה אותם לרכוש בגדי עבודה (חלוק בצבעים כחול וכתום הנושא את הלוגו של הרשת) תוך הבהרה לעובדים כי רכישת הביגוד האמור, אשר אינו יכול לשמש לדבר מלבד לעבודה בסניפיה, הינו תנאי לקבלה לעבודה. בנוסף ניכתה משכר העובדים סכומים בגין “ביגוד / כלים” ובעת שעשתה כן גרמה לכך שהשכר המשולם לעובדים פחת משכר המינימום.

בקשה זו, מדגישות המבקשות, מבקשת לתקן את העוול ולכפות על רשת ויקטורי שפגעה בזכויות עובדיה הנובעות מחקיקת מגן, השלמת תשלומים לעובדיה כקבוע בחוק ובהתאם לפרשנותו של בית הדין לעבודה.

המבקשות מציינות, כי בהתאם לפרסומי רשת ויקטורי, ניתן להניח כי הרשת מעסיקה כ-3,000 עובדים בכל זמן נתון, ולהערכתן כמחצית מעובדי הרשת הן קופאיות, ועל כן הנזק הקבוצתי בשבע השנים האחרונות מוערך בכ-10 מיליון שקל.

מרשת ויקטורי נמסר: “התביעה טרם התקבלה ובכל מקרה תגובתנו תינתן בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*