טמפו נגד הממונה לפי חוק אוויר נקי: מבקשת לפטור את הפעילות באתר הייצור בנתניה מהיתר פליטה

כפועל יוצא מבקשת טמפו להורות למשרד להגנת הסביבה להיענות בחיוב לבקשתה לכלול ברישיון העסק שלה גם הוראות בנוגע לפליטות אוויר ולא במסגרת המנגנון היקר והמורכב של היתר פליטה הקבוע בחוק אוויר נקי

המרלו"ג של טמפו בנתניה

חברת טמפו משקאות הגישה עתירה מנהלית כנגד החלטת הממונה לפי חוק אוויר נקי הדוחה את בקשתה לאשר כי פעילותה באתר הייצור בנתניה, הכולל מבשלה לייצור בירה ומפעל לייצור משקאות קלים, אינה טעונה היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי. כפועל יוצא מבקשת טמפו להורות למשרד להגנת הסביבה להיענות בחיוב לבקשתה לכלול בתנאים הסביבתיים ברישיון העסק שלה גם הוראות בנוגע לפליטות אוויר.

במבוא לעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר כי עניינה הוא בהחלטת הממונה לעמוד על דרישתו כי אסדרת הפליטות לאוויר של טמפו תעשה במסגרת המנגנון היקר והמורכב של היתר פליטה הקבוע בחוק אוויר נקי, במקום בתנאי רישיון העסק של החברה.

לדברי טמפו, מנגנון היתר הפליטה הקבוע בחוק נועד להסדיר באופן פרטני מקורת פליטה בעלי פוטנציאל זיהום אוויר ניכר ומשמעותי, ואילו המנגנון הקבוע בחוק רישוי עסקים מאפשר למשרד להגנת הסביבה לקבוע תנאים להסדרת נושים סביבתיים כחלק מרישיון העסק הניתן לחברה, וזאת על מנת להבטיח איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים מפעילות העסק.

טמפו סבורה, כי בעניינה מדובר במקרה קלאסי בו הוראות בדבר פליטות לאוויר כתוצאה מפעילותה צריכות להיות מעוגנות במסגרת מנגנון רישוי עסקים ולא במסגרת מנגנון היתר פליטה, בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא האוויר, ולקבוע בחוק אוויר נקי.

לדברי טמפו החלטת הממונה לחייב אותה בהגשת בקשה להיתר פליטה היא שרירותית, חסרת תוחלת, מכבידה באופן בלתי מידתי, וקבלתה נעשתה מבלי להתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים וממילא מבלי לאזן ביניהם באופן נכון, ומשום כל אלה תוצאתה מפלה ובלתי סבירה באופן קיצוני ועל כן דינה בטלות.

לטענת טמפו לא ייתכן כי היא תידרש לשאת בהוצאות המגיעות לכדי חצי מיליון שקלים על מנת לקבל היתר פליטה, זאת כאשר אין בו הוראות מהותיות או פרטניות שעליה ליישם והוא כולל רק הוראות שכיחות המעוגנות באופן תדיר וכעניין שבשגרה במנגנון תנאי רישיון עסק.

למעשה מציינת טמפו כי תנאי היתר הפליטה שלה כוללים בעיקר הוראות מסגרת אשר לפי מדיניות המשרד להגנת הסביבה מיושמות על מפעלים שאינם נדרשים להחזיק היתר פליטה, והסדרת נושא הפליטות לאוויר מפעילותם נעשית מתוקף תנאים לרישיון העסק הנדרשים לטובת הסדרת הפליטות מפעילותה.

  • מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: העתירה התקבלה במשרד להגנת הסביבה בתחילת השבוע. בשלב זה, אנו לומדים את העתירה ותגובת המשרד לטענות העותרים תינתן, כמקובל, במסגרת ההליך המשפטי.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*