טיב טעם מבקשת מבית המשפט להורות על עיכוב לאלתר של התביעה לפינויה מהסניף בר”ג

לדברי טיב טעם אין המדובר בתביעת פינוי פשוטה והעובדות הנכונות הן שבין הצדדים נכרת לאחר מו"מ הסכם להארכת תקופת השכירות לתקופה נוספת של ארבע שנים, ובסיומה נתונה לה אופציה להארכת תקופת השכירות בארבע שנים נוספות

סניף טיב טעם ברחוב הרצל ברמת גן

טיב טעם מבקשת מבית משפט השלום בתל אביב להורות על עיכוב לאלתר של התביעה שהוגשה לפינויה מהסניף אותו היא מנהלת מזה כ-15 שנה ברחוב הרצל ברמת גן.

לדברי טיב טעם אין המדובר בתביעת פינוי פשוטה להפליא במסגרתה עליה לפנות את הסניף מחמת העובדה כי הסכם השכירות המקורי משנת 2005 הסתיים ולא הוארך. אלא שבכך מטעים התובעים את בית המשפט מאחר שהעובדות הנכונות הן שבין הצדדים נכרת לאחר מו”מ הסכם להארכת תקופת השכירות לתקופה נוספת של ארבע שנים, ובסיומה נתונה לה אופציה להארכת תקופת השכירות בארבע שנים נוספות.

ואולם, טוענת טיב טעם, כי לאחר שסיכמה עם התובעים על הארכת השכירות כאמור, חזרו אלה בהם מהסכמות מפורשות אלה, וזאת ככל הנראה בעקבות הצעה “נוצצת” יותר שקיבלו מצד שלישי.

לדברי טיב טעם, עם היוודע לה הדבר היא התריעה על כך לאלתר בפני התובעים וכן בפני אותו צד שלישי. ואולם לאחר שפניותיה נפלו על אזניים ערלות היא הגישה במחצית חודש יולי לבית משפט השלום בחיפה תביעת אכיפה במסגרתה ביקשה מבית המשפט להצהיר כי הסכם השכירות מחייב לכל דבר ועניין ולהורות לתובעים בצו לקיים אותו.

לטענת טיב טעם כל מטרתה של תביעת הפינוי כנגדה אינה אלא ניסיון של התובעים להפעיל עליה לחץ פסול על מנת לשוב ו”לפתוח” את הסכם הארכת השכירות ולשפר לטובתם את תנאיו המסחריים.

טיב טעם מדגישה, כי פינויה מהסניף ברחוב הרצל ברמת גן יביא לאובדן סניף מרכזי שלה וכיוצא בזה לאובדן מקום עבודתם של עשרות עובדים, ולכך יש להוסיף את הפגיעה הכספית העצומה הנאמדת במיליוני שקלים שתיגרם לה, וכן לפגיעה במוניטין ובמותג שלה.

טיב טעם סבורה כי סוגיית זכותה לעשות שימוש במושכר הינה הסוגיה המהותית היסודית והראשונה שעל בית המשפט להכריע בה ואשר יש בידה ליתר את תביעת הפינוי. זאת מאחר שככל שבית המשפט יצהיר כי הסכם הארכת השכירות תקף ועל התובעים לקיימו, הרי שממילא קורסת לה תביעת הפינוי כנגדה.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות על עיכוב תביעת הפינוי לאלתר, וזאת עד למתן פסק הדין בתביעתה התלויה ועומדת של טיב טעם בבית משפט השלום בחיפה להצהיר כי בינה לבין התובעים נכרת הסכם מחייב להארכת תקופת השכירות, ולאכוף עליהם את קיומו של ההסכם.

לבית משפט השלום הוגשה בנובמבר השנה תביעה לפינוי טיב טעם מהמושכר.

תגובת המשכירים לא התקבלה עד כה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*