חטיבת תוספי תזונה בלשכת המסחר עתרה לקבלת מידע ממשרד הבריאות

נטען כי פנייתה של העותרת לקבלת המידע מכוח חוק חופש המידע נתקלה בסירוב גורף, וכי המידע המבוקש נחוץ לעותרת לצורך ניהול עסקיהם השוטפים של החברים בה, כמו גם לצורך קבלת החלטות הקשורות ליבוא של תוספי תזונה

מזון רגיש? תוספי תזונה. מקור: ויקימדיה
מזון רגיש? תוספי תזונה. מקור: ויקימדיה

חטיבת תוספי תזונה בלשכת המסחר, המונה חברות המייבאות ויטמינים, מינרלים, צמחי מאכל ומרפא, ושאר תוספי תזונה, הגישה עתירה מנהלית לקבלת מידע מהממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות.

לדברי העותרת, המידע המבוקש על ידה עניינו במספר הבקשות שהוגשו לשירות המזון הארצי לשם קבלת אישור לייבוא תוספי תזונה בין השנים 2014-2018, משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשות, ומספר הבקשות שאושרו.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר, כי פנייתה של העותרת לקבלת המידע מכוח חוק חופש המידע נתקלה בסירוב גורף למתן המידע, וכי המידע המבוקש נחוץ לעותרת לצורך ניהול עסקיהם השוטפים של החברים בה, כמו גם לצורך קבלת החלטות הקשורות ליבוא של תוספי תזונה. זאת, בין היתר, לנוכח העובדה כי תוספי התזונה מוגדרים על ידי משרד הבריאות כ”מזון רגיש”.

לדברי העותרת, הממונה על חוק חופש המידע לא טרחה להשיב לפנייתה לקבלת המידע ומשכך ברור כי לא טענה לקיומו של סייג למסירת המידע, ועל כן הסייגים הקבועים בחוק אינם מתקיימים בעניינו.

בעתירה נאמר, כי אין זו פנייתה הראשונה למידע של העותרת בעניין זה, וכי במחצית חודש אוגוסט אשתקד היא פנתה אל הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות בבקשה לקבלת מידע בדבר מספר הבקשות שהוגשו לשירות המזון הארצי בין התאריכים 1.9.2015-14.8.2018 בקשר ליבוא מזון רגיש, לרבות מספר הדחיות ומספר האישורים שניתנו בקשר לבקשות אלה. ביחס לבקשתה זו, מציינת העותרת, נמסרו לה הנתונים המבוקשים.

תגובת משרד הבריאות: “העתירה התקבלה במשרד הבריאות. עמדת המשרד תוגש לבית המשפט באמצעות הפרקליטות, כמקובל”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*