חברת מבשלות בירה בינלאומיות מבקשת לבטל חיובי ארנונה רטרואקטיביים של עיריית אשקלון

לטענת העותרת, ההחלטה להשית חיוב רטרואקטיבי נגועה בחוסר סמכות, חוסר הגינות, התיישנות, שיהוי והעדר נימוקים. בית המשפט מתבקש לקבוע, כי בהעדר נימוקים בטל שינוי סיווגם של שטחים בנכס מתעשיה למסחר, וכי העירייה אינה מוסמכת או אינה יכולה להוציא לחברה דרישה רטרואקטיבית

חברת מבשלות בירה בינלאומיות שבבעלות החברה המרכזית לייצור משקאות קלים מבקשת מבית המשפט לבטל חיובי ארנונה רטרואקטיביים בסכום של 6.2 מיליון שקלים, לתקופה משנת 2014 ועד לחודש יולי אשתקד. זאת בגין שינוי סיווג ותוספת שטחים במפעל הייצור המרכזי שלה לבירה ומשקאות קלים, המשתרע על כ-56 דונם באזור התעשיה הדרומי באשקלון.

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נאמר, כי על פי הודעת השומה הוגדל המס השנתי בשיעור של 68% וסכום המס השנתי הנוסף הוא 2.77 מיליון שקלים. לדברי מבשלות בירה בינלאומיות, כמעט כל ההגדלה בחיוב הכספי נבעה משינוי סיווגם של כ-8,000 מ”ר “מבנים בתעשייה” ו-600 מ”ר “משרדים בתעשייה” לסיווג “בניינים למסחר”. בנוסף, סך השטחים הבנויים גדל וכך גדל גם שטח הקרקע לחיוב והעירייה שינתה את סיווגם של שטחים משטחי סככות וקרקע לשטח מבנים אשר להם תעריף גבוה יותר.

לדברי העותרת, באמצעות עו”ד אורי שמש, אין טעמים הצדיקים את הטלת החיוב הרטרואקטיבי ומדובר בנכס אשר נבחן ונמדד על ידי העירייה שמחזיקה בכל בסיס הנתונים לגביו.

לטענת העותרת, ההחלטה להשית חיוב רטרואקטיבי נגועה בחוסר סמכות, חוסר סבירות, חוסר הגינות, התיישנות, שיהוי והעדר נימוקים. אשר על כן מתבקש בית המשפט לקבוע כי בהעדר נימוקים בטל שינוי סיווגם של שטחים בנכס מתעשיה למסחר, וכי העירייה אינה מוסמכת ו/או אינה יכולה להוציא לחברה דרישה רטרואקטיבית וכי דרישתה פסולה הן ביחס לשנים 2014 ועד סוף שנת 2019 והן ביחס לתקופה מחודש ינואר-יולי 2020.

תגובת העירייה:

“עיריית אשקלון הינה רשות ציבורית אשר מחויבת לגבות מס אמת מכל הנכסים המצויים בתחומה. בהתאם לכך העירייה עורכת מעת לעת סקרי מדידה ובדיקות של הנכסים השונים, ומעדכנת את נתוני חיוב הארנונה של הנכסים השונים בהתאם לממצאי הבדיקה. כך היא פעלה גם במקרה המוזכר בפנייתכם. כמו כן העירייה אינה נוהגת לדון במחלוקות המשפטיות שלה עם הנישומים השונים מעל גבי העיתונים”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*