חברת אף איץ’ אדונטג’ מבקשת למנות בורר בסכסוך עם שותפיה במסעדת דרבי בר דגים בנמל ת”א

לדברי המבקשת, אין חולק כי בין הצדדים נחתם הסכם בוררות וכי אף זהות הבורר הוסכמה ביניהם, אך השותפים מנסים להתנער מתנית בוררות מפורשת, וחוסר תום לבם עולה ביתר שאת שעה שהתנו את קיום הבוררות בפינוי המסעדה נשוא הסכסוך

חברת אף איץ’ אדונטג’, שותפה בבעלות במסעדת דרבי בר דגים בנמל תל אביב, מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב למנות את השופט בדימוס יצחק ענבר כבורר בהליך הבוררות העתיד להתנהל בינה לבין שני שותפיה לבעלות, בהתאם להסכם הבוררות בין הצדדים. הצדדים, נאמר בבקשה, הם בעלי המניות בחברת דרבי פורט טי.אל.וי שהוקמה על ידם לשם ניהול ותפעול המסעדה.

לדברי המבקשת, בשל סכסוך שנתגלע בין בעלי המניות בחברה היא פנתה אל השותפים בבקשה למינוי בורר מוסכם לליבון המחלוקות. בראשית חודש ספטמבר אשתקד אישרו השניים את מינויו של השופט בדימוס יצחק ענבר כבורר מוסכם.

לדברי המבקשת, הסכמתה ניתנה כחלק מהסדר שכלל הסכמה נוספת מצדה לוותר על החזקה במסעדה והעברת זכויותיה לצדדים שלישיים, כפי שהשותפים דרשו ממנה לעשות. אולם לטענתה, עוד בטרם הספיקו בעלי המניות לפנות לבורר המוסכם, התנערו השותפים מהסכמתם וחדלו להשיב לפניותיה בעניין זה, וכל ניסיונותיה להביא לבירור המחלוקות בפני הבורר המוסכם לא צלחו, ומכאן בקשתה זו לבית המשפט.

לדברי המבקשת, על פי הדין משעה שצדדים הסכימו למינוי בורר שידון במחלוקות ביניהם, על בית המשפט לכבד הסכמה שרירה זו ולמנות בורר, למעט בנסיבות חריגות שאינן חלות בעניינו.

בנסיבות העניין, לדברי המבקשת, אין חולק כי בין הצדדים נחתם הסכם בוררות וכי אף זהות הבורר הוסכמה ביניהם, ואולם השותפים מנסים להתנער מתנית בוררות מפורשת, וחוסר תום לבם עולה ביתר שאת שעה שהתנו את קיום הבוררות בפינוי המסעדה נשוא הסכסוך בין הצדדים, אך לא עמדו בניהול הליך בוררות כפי שהוסכם בין הצדדים.

תגובת הנתבעים לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*